Logo UHasselt

menu

Dierproefbeleid


Dierproefbeleid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

14. WAAROM KUNNEN DE PROEVEN NIET OP MENSEN GEBEUREN?

De wet schrijft voor dat de veiligheid van nieuwe stoffen eerst getest moet worden op dieren alvorens men de stoffen mag uittesten in de mens. Naast dit wettelijke kader is er uiteraard ook het ethische aspect dat in dit debat een grote rol speelt.

Voor de ontwikkeling van nieuwe producten, medicijnen of therapieën is het van belang dat eerst de onderliggende mechanismen van een ziekte bestudeerd worden. Dit wordt ook wel basisonderzoek genoemd. Dit onderzoek gebeurt in hoofdzaak in vitro maar soms wordt er ook gebruik gemaakt van een dierproef omdat complexe processen niet altijd kunnen nagebootst worden in een kweekplaat. Aan het eind van de proef wordt het dier meestal geëuthanaseerd zodat men de weefsels en organen van het dier verder kan bestuderen. Deze laatste stap is ethisch gezien niet mogelijk in de mens.