Logo UHasselt

menu

Dierproefbeleid


Dierproefbeleid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

4.B. WAT IS EEN DIERPROEF?

Een dierproef is het gebruik van een levend proefdier voor wetenschappelijke doeleinden of voor onderwijs en opleiding, waarbij het dier evenveel of meer ongerief ondervindt dan bij de prik van een naald onder goede veterinaire praktijken. De creatie van nieuwe genetisch gemodificeerde organismen en kweek van genetisch gemodificeerde dieren die ongemak(ken) ondervinden van hun genetische wijziging(en), zijn eveneens dierproeven en dienen dus goedgekeurd te worden door de Ethische Commissie Dierproeven. Het louter doden van dieren voor het in vitro gebruik van weefsels is geen dierproef. Wanneer een dier wordt geëuthanaseerd opdat er met de weefsels of organen een experiment kan worden uitgevoerd, dan is dit dier een proefdier maar de proef is géén dierproef.