Logo UHasselt

menu

Dierproefbeleid


Dierproefbeleid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

8.A. ONDERVINDEN DE DIEREN PIJN?

Niet alle proefdieren ondervinden noodzakelijkerwijs pijn. Toch zal elk dier in een dierproef een vorm van ongerief ondervinden. Er zijn verschillende soorten ongerief: Dit kan pijn betekenen maar ook stress, angst, alleen zijn of blijvende letsels. Dit ongerief wordt ingeschaald in vier categorieën: mild, matig, ernstig en terminaal. De bepaling van deze classificatie gebeurt op basis van de ernst, de duur en de frequentie van het ongerief.

 • Mild: Kortstondig mild ongerief
  Voorbeeld: Een studie waarbij men een voedingssupplement toedient via het voer en een beperkt aantal bloedstalen afneemt.

 • Matig: Kortstondig matig ongerief of langdurig/frequent mild ongerief
  Voorbeeld: een chirurgische ingreep onder algemene verdoving en met de nodige pijnstilling of meerdere bloednames.

 • Ernstig: Kortstondig ernstig ongerief of langdurig/frequent matig ongerief
  Voorbeeld: Induceren van een tumor voor het testen van een nieuwe kankerbehandeling of meerdere chirurgische ingrepen onder algemene verdoving en met de nodige pijnstilling.

 • Terminaal: De proef wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie, waaruit het dier niet meer zal ontwaken.
  Voorbeeld: Men dient het dier een overdosis anesthesie toe. Net voor het dier sterft, wanneer het verdoofd is en geen pijn meer voelt, worden er weefselstalen genomen. Deze techniek wordt enkel gehanteerd wanneer het niet mogelijk is weefsels van dode dieren te gebruiken.

Het is bij wet verboden om proeven uit te voeren waarbij de dieren langdurig ernstig ongerief ondervinden. Om langdurig ernstig ongerief te voorkomen worden er humane eindpunten gehanteerd.

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat de dieren pijn lijden. Vanuit ethische overwegingen maar ook omdat pijn een invloed kan hebben op de onderzoeksresultaten. De onderzoekers worden daarom getraind in pijnherkenning, zodat zij signalen van pijn tijdig kunnen opsporen en bestrijden met extra pijnstillers.