Logo UHasselt

menu

Dierproefbeleid


Dierproefbeleid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

9. WAT ZIJN HUMANE EINDPUNTEN?

Humane eindpunten zijn vooraf bepaalde indicaties waarbij het dier uit de dierproef wordt gehaald om te vermijden dat het dier meer ongerief zou ondervinden dan strikt noodzakelijk is voor de proef. Zo kan een dier bijvoorbeeld geëuthanaseerd worden wanneer het teveel gewicht verliest. Meer informatie vindt u terug op deze website over humane eindpunten.