Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

(INTERNATIONALE) SAMENWERKING

Het woord universiteit is afgeleid van het Latijnse universitas magistrorum et scholarium, wat zoveel betekent als 'de gemeenschap van leraren en academici'. Met dit universitas wordt echter ook vaak verwezen naar de universele instelling die een academicus zou moeten kenmerken: een open blik op de wereld, de durf om een dialoog of zelfs controverse aan te gaan, de bereidheid om te overleggen met collega's van andere universiteiten en onderzoeksinstellingen om zo de eigen kennis te optimaliseren.

Eén van de beleidsdoelstellingen van de Universiteit Hasselt is het nastreven van een sterke internationale oriëntatie, zowel op onderwijs- als op onderzoeksvlak. De universiteit moedigt doctorandi en hun promotoren dan ook aan om samen te werken met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Voor onderzoeksmobiliteit van individuele onderzoekers kan op diverse manieren financiering aangevraagd worden. Structurele samenwerking tussen twee of meerdere universiteiten kan zich ook vertalen in een gezamenlijk doctoraat.