Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GEZAMENLIJKE DOCTORATEN

Principe
Een Vlaamse universiteit werkt samen met een andere Vlaamse, Waalse of buitenlandse universiteit bij de voorbereiding van een doctoraat. Dit houdt in dat de doctorandus een promotor heeft aan elk van de samenwerkende universiteiten én dat hij/zij minstens zes maanden van de doctoraatsperiode doorbrengt aan elk van de samenwerkende universiteiten. Dit resulteert in een meervoudig doctoraatsdiploma: de doctorandus ontvangt een diploma van elk van de samenwerkende universiteiten.

Voordelen
Een eerste voor de hand liggend voordeel voor de doctorandus is het dubbele doctoraatsdiploma aan het einde van de rit. Ook is (internationale) mobiliteit een pluspunt met het oog op een verdere professionele carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld, en heeft het contact met andere onderzoeksculturen en andere perspectieven typisch een heilzame werking op de ontwikkeling van een jonge onderzoeker.
Voor de universiteit kan een gezamenlijk doctoraat het startpunt zijn van intensere samenwerking met de partneruniversiteit, wat kan leiden tot toekomstige gezamenlijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van (doctoraats)studenten, etc. Ook is er het financiële plaatje: gezamenlijke doctoraten leveren vaak extra op. De Vlaamse overheid beloont namelijk elk gezamenlijk doctoraatsdiploma met de gewoonlijke vergoeding voor een doctoraatsdiploma, terwijl de partner vaak ook een deel van het doctoraat financiert.  Met andere woorden, een gezamenlijk doctoraat kost de universiteit vaak minder, maar brengt toch evenveel op als een regulier UHasselt-doctoraat.

Opgelet:

  • Voor gezamenlijke doctoraten met andere Vlaamse universiteiten gelden er lichtjes andere regels. Contacteer hiervoor jointphd@uhasselt.be.
  • Universiteiten uit sommige landen zijn wettelijk niet gemachtigd om gezamenlijke doctoraten uit te reiken. Contacteer hiervoor jointphd@uhasselt.be.

Praktisch
Voor het uitreiken van een gezamenlijk doctoraat, evenals voor het verkrijgen van financiering om een doctorandus van buiten de UHasselt voor enige maanden aan de UHasselt te laten werken (BOF - Bilaterale Samenwerking), moet er een samenwerkingsovereenkomst ingevuld en ondertekend worden door beide universiteiten. Je krijgt hiervoor assistentie van jointphd@uhasselt.be.