Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROCEDURE

Als doctoraatsstudent moet je tijdens je traject een aantal administratieve procedures doorlopen. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het doctoraatsreglement .

Hieronder wordt per jaar een overzicht gegeven van de stappen die je moet doorlopen. 

Praktische informatie omtrent de procedure?
Voor meer informatie kan u terecht op de dienst Onderzoekscoördinatie.

Praktische informatie omtrent de inschrijving?
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Studentenadministratie.


 

Stap 1 Kies een onderwerp en een promotor
Stap 2 Maak de financiering van je traject in orde. Meer informatie over statuten en financieringsmogelijkheden voor doctoraatsstudenten is hier beschikbaar.
Stap 3 Maak je inschrijving als doctoraatsstudent in orde. Hiervoor moet je je eerst voorinschrijven en je vervolgens aanmelden bij de studentenadministratie op Campus Hasselt. Indien je reeds eerder als student was ingeschreven aan de UHasselt, hoef je niet voor in te schrijven en kan je meteen je gaan registreren op de studentenadministratie. Bij je eerste inschrijving zal je studiegeld moeten betalen. Je zal hiervoor een overschrijving van de studentenadministratie krijgen.
Stap 4 Aan de Universiteit Hasselt behoren alle doctorandi ook tot een doctoral school. Deze doctoral school is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten ter omkadering van doctorandi. Meer informatie over deze doctoral schools is hier beschikbaar.
Stap 5 Stel een doctoraatsdossier op in overleg met je promotor binnen de 3 maanden (6 maanden indien je een assistenmandaat van 3x2 jaar hebt) na je eerste inschrijving als doctoraatsstudent. Het indienen en goedkeuren van het doctoraatsdossier gebeurt via een elektronische applicatie. Je moet inloggen met je studenten ID en studenten paswoord.
Stap 6 Kom aan het einde van jaar 1 samen met je doctoraatscommissie om de voortgang van je doctoraat te bespreken.

 

Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Deze herinschrijving is gratis.
Stap 2 Maak ongeveer 1,5 jaar na je eerste aanstelling als doctoraatsstudent een voortgangsrapport op ten behoeve van de doctoraatscommissie. Het tijdstip waarop dit ingediend moet worden en de inhoud van het voortgangsrapport is afhankelijk van de manier waarop je gefinancierd wordt (UHasselt  doctoraatsbursaal, FWO, IWT,…).
Stap 3 Kom samen met je doctoraatscommissie om je onderzoek en voortgang te bespreken.

 

Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Je dient hiervoor niet te betalen.
Stap 2 Kom samen met je doctoraatscommissie om je onderzoek en voortgang te bespreken

 

Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Je dient hiervoor niet te betalen bij de herinschrijving. Je zal door de studentenadministratie gecontacteerd worden voor je verdediging om je inschrijvingsgeld te betalen.
Stap 2

Voorbereiding van de doctoraatsverdediging (o.a. procedure binnen de faculteit mbt goedkeuring doctoraatsjury, nalezen doctoraatsproefschrift door doctoraatscommissie, uitnodiging juryleden,…) Neem hiervoor tijdig (ongeveer 6 maanden vooraleer je plant te verdedigen) contact op met:

- Doctorandi faculteit Architectuur en Kunsten: Jan Vanrie (Onderzoeksgroep ArcK) of Bert Willems en Inge Lens (Onderzoeksgroep MAD). Indien jullie om inhoudelijke redenen wensen af te wijken van de procedure die beschreven wordt m.b.t. layout en printen (zie stap 4), gelieve minstens 3 maanden voor de verdediging contact op te nemen met de hierboven vermelde personen.
- Doctorandi faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen: Laurien Stuvers
- Doctorandi faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen: Véronique Pousset
- Doctorandi faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: Véronique Vrancken
- Doctorandi faculteit Rechten: Ingrid Vrancken
- Doctorandi faculteit Wetenschappen: gelieve de timing m.b.t. de eindfase na te lezen. Indien hierover vragen zijn, contacteer Viviane mebis 
- Doctorandi School voor Mobiliteitswetenschappen: Kristel Hertogs

Stap 3 Gelieve zes weken voor de geplande verdedigingsdatum de studentenadministratie op de hoogte te brengen van je plannen om te verdedigen (Saskia.bas@uhasselt.be)
Stap 4 Printen doctoraatsproefschrift/uitnodigingen/aankondigingen: Start met deze procedure minstens 5 weken voordat je jouw definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden.