Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INSCHRIJVINGSGELDEN

Bericht i.v.m. de inschrijvingsgelden

In het academiejaar 2015-2016 paste de Vlaamse Regering de inschrijvingsgelden voor het Hoger Onderwijs in Vlaanderen aan, inclusief de inschrijvingsgelden voor doctoraatsstudenten. Enkele doctoraatsstudenten van wie het doctoraatsdossier werd goedgekeurd voor 1 november 2015 gaven aan dat het nieuwe inschrijvingsgeld, dat ze moeten betalen in het jaar van hun verdediging, hoger ligt dan aangegeven in het doctoraatsreglement dat op hen van toepassing is.

Echter, het doctoraatsreglement dat van toepassing is op doctoraatsstudenten met een doctoraatsdossier dat werd goedgekeurd voor 1 november 2015 verwijst in de preambule voor het inschrijvingsgeld naar art. 58 van het toenmalige flexibiliseringsdecreet. Aangezien dat decreet sindsdien werd aangepast door de overheid aan de veranderende werkelijkheid en ondergebracht werd in de Codex Hoger Onderwijs, is de UHasselt bij elke wijziging gehouden om de nieuwe regelgeving te volgen. Deze nieuwe regelgeving bepaalt dat de aangepaste (en dus hogere) inschrijvingsgelden ook betaald moeten worden door doctoraatsstudenten met een doctoraatsdossier dat werd goedgekeurd voor 1 november 2015.

De UHasselt kan dus niet anders dan de geüpdatete inschrijvingsgelden aanrekenen aan al haar doctoraatsstudenten, ongeacht het moment van goedkeuring van het doctoraatsdossier.