Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM DOCTOREREN?

De keuze voor een doctoraat heeft niet alleen positieve gevolgen voor de doctorandi zelf, maar ook voor de universiteit en zelfs voor de maatschappij in het algemeen.

Doctorandi breiden tijdens hun doctoraatsperiode uiteraard hun kennis uit, maar krijgen daarnaast ook de kans om tal van vaardigheden verder te ontwikkelen. Ze krijgen een opleiding in onderzoeksmethodiek, wat hen in staat stelt om later zelfstandig aan onderzoek te doen en misschien zelf een eigen onderzoeksgroep te leiden. Ze leren analytisch en kritisch denken, kwaliteitsvolle (onderzoeks)verslagen opstellen, internationaal communiceren en samenwerken, plannen en organiseren, enz. Heel wat van de opgedane vaardigheden zijn overdraagbaar naar andere sectoren en ook een verdere onderzoekscarrière in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Binnen de universiteit bevorderen doctoraten de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Doctorandi krijgen de nodige omkadering en ondersteuning op onderwijskundig vlak, en ze leveren tegelijk nieuwe onderzoeksresultaten aan die een plaats kunnen krijgen in het onderwijsaanbod van de universiteit. De doctorandi van nu zijn bovendien de professoren van de toekomst.

De maatschappij heeft er alle belang bij om te investeren in doctoraten omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan innovatie. Innovatie stimuleert de economie en is een belangrijke factor in het verhogen van de concurrentiepositie van ondernemingen in een globaliserende maatschappij. De brede vorming van de huidige generatie doctorandi zorgt bovendien voor intersectorale mobiliteit, wat leidt tot een kruisbestuiving tussen de academische wereld enerzijds en de industrie, overheid en sociale sectoren anderzijds.