Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT HOUDT DOCTOREREN IN?

Wie ervoor kiest om te doctoreren, krijgt de kans om zich vier tot zes jaar te verdiepen in onderzoek. Wanneer je deze periode succesvol afrondt, krijg je de titel en het diploma van doctor, de hoogste academische graad die je in België kan behalen.

Wat houdt een doctoraat nu precies in? Om te beginnen hangt de inhoud af van het onderzoeksdomein waarvoor je kiest. Ongeacht de inhoud, zal je in ieder geval een belangrijk deel van je tijd wijden aan literatuurstudie, zal je data of stalen verzamelen en er de nodige analyses op uitvoeren, om je onderzoeksresultaten vervolgens te rapporteren. Bij elk van deze stappen krijg je ondersteuning van een wetenschappelijke expert, je promotor. Aan het einde van je doctoraatstraject vindt het hele onderzoeksproces zijn neerslag in je doctoraatsproefschrift, dat je zal verdedigen tegenover een internationale wetenschappelijke jury.

Meer informatie over het verloop van het doctoraatsproces, lees je in de te volgen procedures.

Het beeld van een doctorandus als 'eenzame onderzoeker in een ivoren toren' is achterhaald. Van moderne doctorandi wordt verwacht dat ze van bij het begin naar buiten treden met hun werk en hun plaats zoeken op het wetenschappelijke forum van hun onderzoeksdomein. Dit kan gebeuren in de vorm van wetenschappelijke publicaties, het uitwisselen van ideeën met collega’s, congressen en workshops bijwonen, presentaties geven en je wetenschappelijk netwerk uitbouwen.

Dankzij onze doctoral schools krijg je de kans om tijdens je doctoraatsperiode niet alleen academische vaardigheden, maar ook zogenaamde ‘transferable skills’ te ontwikkelen. Dit zijn algemene vaardigheden die overdraagbaar zijn naar andere professionele sectoren. Te denken valt dan aan projectmanagement en communicatievaardigheden.

Bijkomende informatie vind je op de site doctoreren in Vlaanderen.