Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid omgevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSAdil Boutaqmanti
Adil Boutaqmanti is a PhD candidate at the Faculty of Law.  He is currently enrolled in the joint PhD programme between the University of Sidi Mohamed Ben Abdellah in Fez, Morocco and Hasselt University. Adil Boutaqmanti earned his Master of Laws degree from the University of Sidi Mohamed Ben Abdellah, and worked at the Laboratory Center for the Obligations and Contracts of Law at the same university. He is currently conducting his academic research in the field of legal jurisprudence of renewable energy sources market in both Morocco and the European Union countries. His dissertation topic is ‘The regulation of renewable energy in Morocco and the European Union’. 


Theodoros Iliopoulos
Theodoros Iliopoulos has studied law at the University of Athens (LLB degree in 2014). He has an LLM in ‘EU Law’ from the University of Athens (2015) and an LLM in ‘Law and Economics’ from the Utrecht University (cum laude, 2016). He has worked as a lawyer and as a university teaching assistant. Since September 2017, he has been a doctoral researcher at Hasselt University. His research focuses on environmental and energy law and regulation.

Research Project:
‘The Promotion of Renewable Energy Sources for Electricity Within the Internal Market’

The European Union (EU) energy policy aims to the development of renewable energy sources (RES) in order to combat climate change, to increase energy security and to create a resilient internal energy market. Accordingly, EU legislation obliges Member States to reach a specific share of energy from RES by 2020. However, the EU energy system is still dominated by fossil fuels and dependent on imports. Furthermore, the deployment of RES is uncertain as it continues to be costly and risky. Given the above, state intervention is required in order to correct market failures. Thus, states implement support schemes, i.e. legal instruments that enhance RES development. Theodoros’ research project focuses on the support schemes for RES for electricity in the EU and puts forward the question how RES for electricity could and should be promoted within the internal market. The project applies a law and economics analysis in order to scrutinise the effects of support schemes on competition and on the internal electricity market and to deal with issues of support schemes’ design, effectiveness and viability.

Promoter: Prof. Dr Bernard Vanheusden, Hasselt University
Start date: September 19, 2017


Mohammed Najih 
Mohammed Najih holds a Research Master in public law, public action and territorial governance from the Hassan II University of Mohammedia (2017). He graduated from the University of Technology of Meknes with a Bachelor of Technology in Social Careers (2014), before being awarded a professional license in Territorial Engineering at the university Cadi Ayad of Marrakech (2015). Mohammed is currently a PhD student in joint supervision between the Moulay Ismail University of Meknes and Hasselt University. His research focuces on urban risk management, the problem of waste management in local authorities in Morocco, and spatial planning and environmental management.

Research Project:
‘The legal framework and practice of environmental impact studies in the Fez-Meknes region’

Over the past decade, environmental issues have become increasingly numerous and complex, leading to a serious threat to the ecological balance of our planet. To cope with the negative consequences of human activities on the environment and to minimize their negative impacts, it is necessary to adopt a preventive and anticipatory approach as well as good practices aiming to achieve a sustainable development of our societies. Among the main tools available in this regard, Environmental Impact Assessments (EIA) are widely used. In this perspective, the practice of (EIA) has become one of the main tools for managing and preserving the environment. This practice emerged in the 1950s as a result of the negative impacts of certain human activities on ecosystems. Indeed, Morocco, like other developing countries, faces a number of economic, social and environmental challenges. These are more and more numerous and complex. This situation has led the Moroccan authorities to give environmental issues a prominent place in their development strategies. It is in this context that this doctoral research fits, essentially aiming to analyze the practice of environmental impact studies in the Fez-Meknes region, based on the regulatory and legislative framework that organizes this practice at the level of Morocco in comparison with the adopted framework by the European Union. This approach is based on a legal, institutional and technical benchmark, with a view to identify the specificities of each legal system with regard to EIA.

Promoter: Prof. Dr Bernard Vanheusden, Hasselt University
Start date: February 7, 2018


Anna Vanhellemont
Anna Vanhellemont studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent, met een specialisatie in het staats- en omgevingsrecht. Nadien werkte ze als wetenschappelijk medewerker in het vakgebied Milieurecht van de onderzoeksgroep Publiekrecht aan de Universiteit Gent. Sinds september 2017 is Anna mandaatassistent omgevingsrecht aan de Universiteit Hasselt.

Research Project:
‘Towards an EU environmental code’

In several European countries there have been attempts to codify environmental law, some of which more successful than others. This codification can be considered as a reaction to the incoherent and unsystematic development of the environmental law branch. There is too much environmental legislation, as well as an abundance of procedures which create an excessive administrative burden. The existing regulation is too specific and detailed and is not built around a systematic and harmonious concept; it has mostly been fragmentary and random. These factors can also be noticed in EU environmental law. There is certainly a need to improve EU environmental legislation with regard to its drafting and its effective application. The main objective of Anna’s research is to establish whether a (partial) codification of EU environmental law could be a step in the right direction. During her research, the instruments of EU environmental law will be examined in the light of the movement towards codification, both in the field of environmental law (in the Member States), and in other branches of law. Several options for a codification of EU environmental law, covering different scopes, will be explored. These possibilities will be evaluated based on qualitative criteria and the feasibility of an EU environmental code will be assessed.

Promoter: Prof. Dr Bernard Vanheusden, Hasselt University
Start date: September 16, 2017

 
Wouter Rubens

Wouter Rubens behaalde in 2015 zijn masterdiploma (afstudeerrichting overheid en recht) aan de UHasselt. Meteen daarna werd hij advocaat aan de balie van Limburg. Hij specialiseert zich in het onteigeningsrecht, het lokaal bestuurs- en belastingrecht alsook in dossiers inzake gegevensbescherming en privacy. Op 1 februari 2018 ging hij van start als navorser aan de UHasselt.

Project:
Studie naar juridische en wetgevende oplossingen voor knelpunten gedetecteerd binnen circulaire economie projecten.

De Vlaamse overheid zet sinds enkele jaren volop in op de transitie naar een circulaire economie, waarin gebruikte grondstoffen een langer en kwalitatiever bestaan kennen. Het betreft een economie waarin groei gerealiseerd moet worden door waardebehoud en -creatie. Zo moeten productlevenscycli worden vervangen door (oneindig) hergebruik en moeten er duurzamere businessmodellen in bedrijven en bij de overheid worden geïntroduceerd. Een transitie naar een circulaire economie is niet evident. Er zijn immers nog vele knelpunten die een goede uitvoering van de gewenste omslag in de weg staan en dit niet in het minst in de vigerende wet- en regelgeving. Bedoeling van deze studie (op initiatief van OVAM) is deze wet- en regelgevende knelpunten te detecteren om vervolgens enkele oplossingen aan te reiken die ook voor een veel ruimer aantal projecten een oplossing kunnen bieden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het inzetten van experimenteerruimtes en regelluwe zones, die moeten toelaten te experimenteren in een tijdelijk aangepast kader.


Griet Van den Berghe
Griet Van den Berghe behaalde in 2012 haar masterdiploma (afstudeerrichting milieurecht) aan de Universiteit Gent. Ze specialiseert zich in het natuurbehoudsrecht. Ze was eind 2012 en in 2016 (tijdelijk) werkzaam als juriste bij Natuurpunt vzw en was van februari 2014 tot juli 2016 als navorser projectmatig verbonden aan de UHasselt (onderzoek naar de implementatie van het Nagoya Protocol in Vlaanderen). Momenteel onderzoekt ze de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen de verschillende milieuhandhavingsdiensten.

Project:
Studie naar de mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving

Informatie aangaande omgevingshandhaving, milieu en ruimtelijke ordening is essentieel om risicoanalyses te kunnen uitvoeren, performantie te bekomen in het versnipperde handhavingslandschap en effectief en efficiënt optreden te faciliteren. Toch bestaat er heel wat onduidelijkheid - en dus onzekerheid - over welke informatie al dan niet mag worden doorgegeven aan andere handhavingsactoren. Op initiatief van de VHRM tracht dit project hierover meer duidelijkheid te scheppen. Aan de hand van een bevraging van de verschillende handhavingsactoren werden de voornaamste informatienoden geïnventariseerd. Vervolgens wordt onderzocht waar informatieoverdracht met of zonder juridische beperkingen (op een efficiëntere manier) mogelijk is en onder welke voorwaarden. Tot slot zullen, waar mogelijk, oplossingen worden geformuleerd om, hetzij via het aanreiken van specifieke procedures voorzien in de regelgeving, hetzij via opmaak van sjablonen, hetzij via voorstellen tot aanpassing van bepaalde regels, aan de informatienoden tegemoet te komen.


Jonas Voorter
Jonas Voorter behaalde in 2016 zijn masterdiploma (afstudeerrichting overheid en recht) aan de Universiteit Hasselt. Hij specialiseert zich in het algemeen administratief recht, het omgevingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht. Hij is vanaf september 2016 als advocaat verbonden aan de balie van Limburg. Op 1 januari 2018 ging hij van start als navorser aan de UHasselt.

Project:
Onderbouwing en verdere uitwerking van het analysekader bij de opmaak van regelgeving ten einde te kunnen voldoen aan het beginsel van gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten.

Het beginsel van gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (GBOL) is een relatief nieuw begrip in het juridisch rechtslandschap. De recente arresten van het Hof van Cassatie en vooral het Grondwettelijk Hof hebben de Vlaamse Overheid ertoe aangezet om een onderzoek uit te voeren naar een mogelijke codificatie van dit beginsel. In de eerste plaats wordt het nieuwe beginsel zowel juridisch als rechtseconomisch onder de loep genomen. Deze theoretische bevindingen worden vervolgens afgetoetst aan een door de Vlaamse Overheid voorstel van codificatie. Tot slot wordt het aanvaarde of herwerkte voorstel van codificatie toegepast op een aantal concrete gevalstudies.