menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid omgevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSAdil Boutaqmanti
Adil Boutaqmanti is a PhD candidate at the Faculty of Law.  He is currently enrolled in the joint PhD programme between the University of Sidi Mohamed Ben Abdellah in Fez, Morocco and Hasselt University. Adil Boutaqmanti earned his Master of Laws degree from the University of Sidi Mohamed Ben Abdellah, and worked at the Laboratory Center for the Obligations and Contracts of Law at the same university. He is currently conducting his academic research in the field of legal jurisprudence of renewable energy sources market in both Morocco and the European Union countries. His dissertation topic is ‘The regulation of renewable energy in Morocco and the European Union’. 


Thomas de Römph

Thomas de Römph behaalde in 2012 zijn masterdiploma International and European Law (track Public International Law) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseert zich in milieurecht. Hij is sinds eind 2012 als doctoraatsbursaal verbonden aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven. In dat kader bereidt hij een proefschrift voor over de juridische barrières voor duurzaam materialenbeheer in de Europese Unie. Van eind 2012 tot 2016 was hij tevens werkzaam als onderzoeker bij het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer.

Doctoraatsonderzoek:
'The Legal Transition towards a Circular Economy - EU Environmental Law Examined'

Materials underpin the quality of life and are driving forces of the economy. Due to the living standard and the consumption levels, pressures on natural resources, the environment and human health have increased phenomenal and will continue to rise. Hence, a change in many of our existing manufacturing, production, consumption and waste treatment patterns is required to ensure the sustainable use of materials. To this end, the European Union has adopted an extensive policy framework in 2015, called the ‘Circular Economy Package’. The Package aims at transforming the Union’s economy from a linear system into a so-called ‘Circular Economy’, which is a fully integrated approach that starts from a life-cycle perspective. This transition, however, gives rise to certain legal challenges, potentially requiring adjustments to existing EU legal framework. Taking the Circular Economy Package as a reference point, this research pinpoints these challenges and addresses them. It focuses on the life-cycle stages of a material (product, waste and resource) coupled with three key laws (Ecodesign Directive, Waste Framework Directive and REACH Regulation). The role of international trade law in the Circular Economy is also being discussed. The challenges are moreover illustrated by four materials (wood, glass, plastic and metals).

Promotor: prof. dr. Bernard Vanheusden, Universiteit Hasselt & prof. dr. Geert Van Calster, KU Leuven
Startdatum: 1 november 2012


Yelena Gordeeva

Yelena Gordeeva behaalde in 2004 een Master of Law aan de Moscow Humanitarian Economic University. Nadien volgde zij onder meer stages bij de Alaska State Legislature en was zij ook geruime tijd verbonden aan de Poznan University of Life Sciences. Zij specialiseerde zich de voorbije jaren in milieurecht. Momenteel is zij doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en werkt ze aan een doctoraat over de bescherming van bossen onder het internationaal klimaatrecht.

Doctoraatsonderzoek:
‘European and Russian Forests under International Climate Change Law'

The main objective of this research project is to analyse the interrelation between the climate change international regime and the international regime on forests. For the research purposes we define ‘Regime’ as a special set of rules and principles on the administration of a determined problem. Each of the above mentioned international regimes was designed to address a particular environmental problem, respectively, climate change and global deforestation. Both environmental problems have been prominent concerns in international law for more than two decades. However, they have been largely regulated as separate and distinct with limited attention paid to deforestation role in climate change. This has given rise to overlapping and at times conflicting norms between the regimes. The research argues, because of the complexity of the issues and the diversity of the interests at stake, the environmental problems, such as climate change and global deforestation, do not fit neatly within a single international regime. In order to be effective, laws, designed to address the environmental problems, should take into account the interrelation between climate change and global deforestation.

Promotor: prof. dr. Bernard Vanheusden, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2012


Griet Van den Berghe
Griet Van den Berghe behaalde in 2012 haar masterdiploma (afstudeerrichting milieurecht) aan de Universiteit Gent. Ze specialiseert zich in het natuurbehoudsrecht. Ze was eind 2012 en in 2016 (tijdelijk) werkzaam als juriste bij Natuurpunt vzw en was van februari 2014 tot juli 2016 als navorser projectmatig verbonden aan de UHasselt (onderzoek naar de implementatie van het Nagoya Protocol in Vlaanderen). Momenteel onderzoekt ze de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen de verschillende milieuhandhavingsdiensten.

Project:
Studie naar de mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving

Informatie aangaande omgevingshandhaving, milieu en ruimtelijke ordening is essentieel om risicoanalyses te kunnen uitvoeren, performantie te bekomen in het versnipperde handhavingslandschap en effectief en efficiënt optreden te faciliteren. Toch bestaat er heel wat onduidelijkheid - en dus onzekerheid - over welke informatie al dan niet mag worden doorgegeven aan andere handhavingsactoren. Op initiatief van de VHRM tracht dit project hierover meer duidelijkheid te scheppen. Aan de hand van een bevraging van de verschillende handhavingsactoren werden de voornaamste informatienoden geïnventariseerd. Vervolgens wordt onderzocht waar informatieoverdracht met of zonder juridische beperkingen (op een efficiëntere manier) mogelijk is en onder welke voorwaarden. Tot slot zullen, waar mogelijk, oplossingen worden geformuleerd om, hetzij via het aanreiken van specifieke procedures voorzien in de regelgeving, hetzij via opmaak van sjablonen, hetzij via voorstellen tot aanpassing van bepaalde regels, aan de informatienoden tegemoet te komen.