Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid omgevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

De eenheid omgevingsrecht focust op het ruime omgevingsrecht:

  • het milieurecht
  • het ruimtelijke ordeningsrecht
  • het energierecht
  • het erfgoedrecht
  • het klimaatrecht

De eenheid bekijkt hierbij zowel het internationale en het Europese, als het Belgische, Vlaamse en het lokale niveau. Overkoepelend zet de eenheid ook sterk in op bemiddeling en burgerparticipatie in het omgevingsrecht.

Concreet heeft de eenheid expertise in:

  • horizontale thema’s zoals planning, vergunningverlening, milieueffectbeoordeling (MER), toegang tot milieu-informatie, handhaving, aansprakelijkheid, duurzame ontwikkeling,… 
  • sectorale thema’s zoals bodem, lucht, water, materialen / afval, chemische stoffen (REACH), biodiversiteit (bijvoorbeeld ecosysteemdiensten en ABS), hernieuwbare energie,…