Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid omgevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSORENBernard Vanheusden
Milieu- en energierecht

Bernard Vanheusden is hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Hij is vicedecaan van de faculteit Rechten en hoofd van de onderzoeksgroep CORe. Hij doceert onder meer de vakken ‘Omgevingsrecht’, ‘Milieubeleid’ en ‘European Environmental Law’. Zijn onderzoek richt zich op het ruime milieu- en energierecht. Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven campus Brussel (Internationaal milieurecht) en advocaat bij Monard Law in Hasselt.


Anne Mie Draye

Erfgoedrecht en ruimtelijkeordeningsrecht

Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Zij doceert nog Bouwrecht/Beroepsethiek aan de faculteit Architectuur. Zij is tevens gastdocent aan de KU Leuven en aan de Academia Istropolitana Nova te Bratislava. Haar onderzoek richt zich op de bescherming van roerend en onroerend erfgoed, de ruimtelijke ordening en het natuurbehoud.


Eric Lancksweerdt

Alternatieve conflictoplossing en burgerparticipatie in het omgevingsrecht

Eric Lancksweerdt is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Aan de Universiteit Hasselt doceert Eric Lancksweerdt 'Onderhandelen en bemiddelen' en 'Juridisch schrijven', en werkt hij aan de uitbouw van de leerlijn 'onderhandelen en bemiddelen'. Zijn onderzoek spitst zich toe op alternatieve geschillenoplossing, vooral in de sector van de openbare besturen, en op fundamentele vernieuwingen in het recht en de rechtspraktijk. De klemtoon ligt daarbij op mensgerichte en emanciperende benaderingen.