Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid omgevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


DE DEYNE L., “Onafhankelijkheid energieregulator vereist terughoudendheid bij opstellen richtsnoeren”, MER, 2016, 337-343.

DE DEYNE L., “Het “democratische deficit” van onafhankelijke energieregulatoren en de rol van het parlement”, TBP, 2016, 261-279.

DE DEYNE L., “Legal Framework on District Heating Networks in Belgium and the Netherlands: Competition, Unbundling and Reasonable Prices?”, EEELR, 2016, 11-24.

DE DEYNE L., “VREG naar Vlaams parlement: onvoldoende garanties voor onafhankelijkheid”, De Juristenkrant, 2016, nr. 338, 10.

DRAYE A.M., “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, bescherming van onroerend erfgoed en schadevergoeding”, RW, 2016-17, 57-74.

GORDEEVA Y., “Recent Developments in EU Environmental Policy and Legislation (March 2015 - December 2015)”, JEEPL, 2016, 120-129.

GORDEEVA Y., “Recent Developments in EU Environmental Policy and Legislation (December 2015 – September 2016)”, JEEPL, 2016, 408-416.

GORDEEVA Y., “Persona Grata - Bernard Vanheusden, Contemporary Issues in International Law, an Interview with Associate Professor of Environmental Law, Hasselt University”, Eurasian Law Journal, 2016, 6 (97), 8-12.

GORDEEVA Y., “International Environmental Law: A view of the PhD researcher from the Hasselt University”, Eurasian Law Journal, 2016, 12 (91), 8-11.

GORDEEVA Y., “The effectiveness of environmental law: third European environmental law forum conference”, Eurasian Law Journal, 2016, 4 (95), 395-398.

LANCKSWEERDT E., “Een bemiddelingsbelofte (mediation pledge) in de publieke sector”, TBP, 2016, 34-36.

LANCKSWEERDT E., “Burgerparticipatie bij grote infrastructurele projecten: een mogelijkheid tot burgerschap, samenwerking en creativiteit”, in VANDE LANOTTE J., GOOSSENS J. en CANNOOT P. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Kluwer, 2016, 123-158.

LANCKSWEERDT E., “Conflictpreventie en alternatieve conflictoplossing (ADR) bij het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning”, TMR, 2016, 528-545.

LANCKSWEERDT E., “Leefomgevingsconflicten voorkomen en alternatief oplossen. Een overzicht van de verschillende vormen van ADR (alternative dispute resolution) die inzetbaar zijn op het domein van het omgevingsrecht”, MER, 2016, 193-209.

LOOSE T., “Het standstill-beginsel: afdwingbaar in het kader van individuele vergunningsbeslissingen?” (noot bij RvVb 22 september 2015, nr. A/1516/0018), MER, 2016, 156-159.

LOOSE T., “Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (juli 2015 - december 2015)”, MER, 2016, 222-234.

LOOSE T., SCHIJNS C. en KEMPE K., “Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016)”, MER, 2016, 322-336.

POELMANS W., “De Oosterweeltrein niet ontspoord door aangevochten plan-MER”, TMR, 2016, 54-60.

POELMANS W., “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 maart 2016 tot en met 21 november 2016”, MER, 2016, 380-384.

POELMANS W., “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 december 2015 tot en met 1 maart 2016”, MER, 2016, 175-178.

POELMANS W., “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 17 september 2015 tot en met 1 december 2015”, MER, 2016, 83-86.

SQUINTANI L. en VANHEUSDEN B., “Conclusion. Reconciling Conflicting Values: A Call for Research on Instruments to Achieve Quasi-Sustainability”, in VANHEUSDEN B. en SQUINTANI L. (eds.), EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-Scale Projects, European Environmental Law Forum Series, Vol. 2, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2016, 385-394.

VANHEUSDEN B. (ed.), Vergunningen in het bouwrecht - Sneller en beter?, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 173-278.

VANHEUSDEN B., “Bedrijventerreinen: recente ontwikkelingen vanuit het milieurecht”, in GHYSELS J. en TOURY J. (eds.), Bedrijventerreinen, Vastgoedpraktijkstudies, Vol. 1, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 107-129.

VANHEUSDEN B., “Bedrijventerreinen en het Brownfieldconvenantendecreet”, in GHYSELS J. en TOURY J. (eds.), Bedrijventerreinen, Vastgoedpraktijkstudies, Vol. 1, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 131-154.

VANHEUSDEN B. en VAN HOORICK G., Milieurecht in kort bestek, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 310 p.

VANHEUSDEN B. en SQUINTANI L. (eds.), EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-Scale Projects, European Environmental Law Forum Series, Vol. 2, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2016, 394 p.

VANHEUSDEN B. en SQUINTANI L., “Introduction”, in VANHEUSDEN B. en SQUINTANI L. (eds.), EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-Scale Projects, European Environmental Law Forum Series, Vol. 2, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2016, 1-8.

VERBIST S. en BUGGENHOUDT C., “Erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet”, in SWINNEN K. en MUYLLE M. (eds.), Erfdienstbaarheden, Studies Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2016, 103-118.

VERBIST S. en BUGGENHOUDT C., “De raad voor vergunningsbetwistingen, een evaluatie”, in VANDE LANOTTE J., GOOSSENS J. en CANNOOT P. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 233-264.