Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid sociaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSOREN

Hoofd van de eenheid

Petra Foubert
Gelijke behandeling in arbeid

Petra Foubert studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen (kandidaat 1991), Leuven (licentiaat 1994, doctor 2001) en Harvard (LL.M. 1999). Zij is hoogleraar aan de Universiteit Hasselt, waar zij 'Beginselen van het recht' en ‘Advanced Social Law’ doceert. Zij was van 2011 tot 2017 opleidingsdirecteur en is sedert 2011 voorzitter van de examencommissie, eerst voor de bacheloropleiding en later voor de masteropleiding. In haar onderzoek heeft professor Foubert bijzondere aandacht voor de gelijke behandeling in de arbeidsrelatie. Naast haar academische loopbaan is zij eveneens werkzaam als advocaat aan de balie van Leuven.


Johan Peeters
Collectief arbeidsrecht en ontslagbescherming

Johan Peeters studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (2001), waar hij in 2008 een doctoraat op proefschrift behaalde. Momenteel is hij hoofddocent aan de Universiteit Hasselt waar hij sociaalrechtelijke vakken doceert, en is hij gastdocent aan de Universiteit Antwerpen.
Zijn onderzoek bestrijkt het sociaal recht, met een focus op het collectief arbeidsrecht en de herstructurering van ondernemingen. Sinds 2008 is professor Peeters tevens werkzaam als advocaat, aanvankelijk aan de balie te Brussel en thans aan de balie te Antwerpen. Sinds 2018 is hij ook plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen.