Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid sociaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

Het onderzoek van de eenheid sociaal recht heeft betrekking op het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Daarbij wordt zowel de Belgische als de Europese en internationale regelgeving in het onderzoek betrokken, en wordt er aandacht besteed aan functionele rechtsvergelijking.
 
Binnen het ruime gebied van het sociaal recht beschikt de eenheid over een bijzondere onderzoeksexpertise inzake:
 • het collectief arbeidsrecht
 • sociale grondrechten
 • gelijke behandeling in arbeid en beroep
 • gelijke behandeling voor studenten met een functiebeperking (hoger onderwijs)
 • de ontslagbescherming van bijzondere personeelscategorie├źn
 • de raakpunten van individueel en collectief arbeidsrecht met het insolventierecht
 • de juridische kwalificatie van vrijwilligerswerk
 • grensoverschrijdende arbeidsrelaties
 • het vrij verkeer van werknemers
 • arbeidsongeschiktheid, met bijzondere aandacht voor psychische aandoeningen
 • rechtspositie werknemers internationale organisaties