Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid sociaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


DORSSEMONT F. en PEETERS J., “Het recht van werknemers op informatie en raadpleging in de onderneming” in VAN DROOGHENBROECK S., DORSSEMONT F. en VAN LIMBERGHEN S. (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale europeenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, Brugge, Die Keure, 2016, 211-231.

FOUBERT P. en MAES A., “Nieuwe uitdagingen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de arbeidsrelatie
in VAN DROOGHENBROECK S., DORSSEMONT F. en VAN LIMBERGHEN S. (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale europeenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, Brugge, Die Keure, 2016, 419-437.

MAES A., “Allen onder één dak: het (ver)huren van een woning voor samenhuizen en het onderscheid met het (ver)huren van (studenten)kamers”, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2016, 295-302.

PEETERS J. en MAES A., “De zaak Icarus, zesde bedrijf: zijn de vrijwilligers dan toch werknemers?”, Journal des Tribunaux du Travail, 2016, 141-143.

CARACCIOLO DI TORELLA E. en FOUBERT P., “Surrogacy, Pregnancy and Maternity Rights: A Missed Opportunity for a More Coherent Regime of Parental Rights in the EU”, European Law Review, 2015, 52-69.

FOUBERT P. en IMAMOVIĆ Š, “The pregnant workers directive: must do better: lessons to be learned from Strasbourg?”, Journal of Social Welfare and Family Law, 2015, 309-320.

FOUBERT P., MAROCCHI N. en VERONESI E., “De actieve emeritus: arbeidsmogelijkheden na de (vervroegde) uitstap uit de academische wereld anno 2015” in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N. en VANHEUSDEN B. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 401-414.

FOUBERT P. en VERONESI E., “Obesitas en handicap: een zwaar probleem voor het Hof van Justitie van de EU?”, Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015, 60-82.

PALMA RAMALHO M., FOUBERT P. en BURRI S., "The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries", Luxembourg, Publications Office of the EU, 2015, 273 p.

PEETERS J., “Gezocht: vrijwilliger met een hart voor erfgoed. Over de toepassing van het arbeidsrecht op vrijwilligers” in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N. en VANHEUSDEN B. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 437-453.

PEETERS J., “Artikelsgewijze commentaar bij art. 69 - 76septies Welzijnswet” in DECONYNCK M., VANACHTER O., VAN EECKHOUTTE W., VAN PUYVELDE I. en VAN REGENMORTEL A. (eds.), Welzijn op het werk. Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 99-106.

PEETERS J., “Artikelsgewijze commentaar bij art. 31bis-31ter KB 3 mei 1999” in DECONYNCK M., VANACHTER O., VAN EECKHOUTTE W., VAN PUYVELDE I. en VAN REGENMORTEL A. (eds.), Welzijn op het werk. Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 220-222.

PEETERS J., “Havenarbeid als gesloten tewerkstellingssysteem onder (Europese) druk: naar het einde van een tijdperk” in HUMBLET, P. en VAN REGENMORTEL, A. (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan prof. dr. Marc Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, 137-156.