Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ANDERE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Gelden voor jou andere bijzondere omstandigheden en denk je naar aanleiding daarvan in aanmerking te komen voor extra ondersteuning, onderwijs- en/of examenfaciliteiten?

Neem dan contact op met je studiebegeleider.


Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je misschien ook beroep doen op:

  • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studieplanning)
  • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als persoonlijke situatie/bijzondere omstandigheden (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
  • eventuele faciliteiten bij het onderwijs en de evaluaties (afhankelijk van je noden)

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een gezin waarbinnen de betreffende student een zorgende functie vervult ten aanzien van een ander gezinslid (vb. studenten met kinderen, mantelzorgers, ...) komen in elk geval in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Heb jij nog andere 'bijzondere omstandigheden' die je studies beïnvloeden?
Neem dan contact op met je studiebegeleider. De studiebegeleider bekijkt per individueel dossier, eventueel in samenspraak met andere interne of externe experten, of je al dan niet in aanmerking komt.

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier indienen bij de studiebegeleider van je opleiding.

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de studiebegeleider.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING
In je elektronisch studentendossier onder de knoppen 'studiebegeleiding' - 'formulieren' vind je een aanmeldingsformulier terug. Je vult dit document in, ondertekent het en bezorgt het aan de studiebegeleider. Je kan dit rechtstreeks doen, via het onthaal of via de studentenbalie op campus Diepenbeek (gebouw D) of campus Hasselt (Oude Gevangenis).

Ben je nog niet ingeschreven?
Geen nood! Surf dan naar www.uhasselt.be/extrafaciliteiten voor het aanmeldingsformulier.


STAP 2: ATTESTERING
Verzamel de nodige documenten/attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie).
De studiebegeleider gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en kan je dossier voorleggen aan interne of externe experten voor advies.

Tip: Goed begonnen is half gewonnen: We raden je aan om de nodige documenten/attesten meteen samen met je aanmeldingsformulier (zie stap 1) in te dienen, of mee te nemen naar het gesprek (zie stap 3).


STAP 3: GESPREK
De studiebegeleider nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je persoonlijke situatie/bijzondere omstandigheden en je studies, alsook welke ondersteuning en faciliteiten hieraan tegemoet zouden kunnen komen.


STAP 4: GOEDKEURING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Kopies van de documenten en attesten, vereist voor je registratie, worden door de betrokken studiebegeleider bewaard. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als student in bijzondere omstandigheden moet je jaarlijks je aanvraag hernieuwen. De studiebegeleider herinnert je hieraan via e-mail bij het begin van ieder academiejaar.


STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Documenten/attesten

Er dient een attest ingediend te worden dat recent van aard is, overeenkomstig is met de huidige situatie en dat de aard van de 'bijzondere omstandigheden' aantoont. De aard van het attest is afhankelijk van de bijzondere omstandigheden. Je studiebegeleider zal je hierover verder informeren.

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over het statuut van student in bijzondere omstandigheden of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleider.