Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FACILITEITEN IN CORONA-OMSTANDIGHEDEN

In de examenperiode van kwartiel 4 / semester 2 - 2021 onderscheiden we 2 soorten corona-faciliteiten:

  1. de mogelijkheid om on-campus examens online af te leggen voor studenten in verplichte quarantaine.
  2. de mogelijkheid om online examens op de campus af te leggen voor studenten die omwille van omgevingsfactoren of sociale omstandigheden thuis geen digitaal examen kunnen afleggen.

1. Heb je examens op de campus en kan je niet deelnemen o.w.v. verplichte quarantaine? 

Studenten die omwille van een (mogelijke) coronabesmetting (in quarantaine omwille van een corona-besmetting /revaliderende van een corona-besmetting) niet op de campus mogen komen: on-campus examens tijdens de quarantaine-periode off-campus afleggen.

Ben je zelf ziek (corona of andere ziekte)? Volg dan de instructies die normaal gelden bij afwezigheid door ziekte.

Hoe aanvragen? 

Stuur je medisch attest (minstens van een huisarts of Corona-testcentrum) uiterlijk 1 weekdag (=24u op voorhand - weekdag: maandag - vrijdag) voor je examen door naar faciliteiten@uhasselt.be. Als je maandag examen hebt, dan ontvangen we je aanvraag / attest dus graag op de voorafgaande vrijdag. 

Vermeld in je mail alle on-campus examens die je tijdens je quarantaineperiode zou moeten afleggen (titel opleidingsonderdeel, docent, dag en uur van het examen + examenvorm).

Voor studenten die minder dan 24u (weekdag) voor hun examen te horen krijgen of melden dat ze in quarantaine moeten, kan een online examen niet gegarandeerd worden. Je volgt dezelfde procedure (e-mail naar faciliteiten@uhasselt.be met medisch attest). Wanneer blijkt dat de organisatie van een online examen niet meer mogelijk is, volg je de procedure die geldt bij afwezigheid door ziekte.

Als je in aanmerking komt voor online examen(s) brengt de studiebegeleider je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteit. De faciliteit wordt ook toegevoegd aan je elektronisch studentendossier.

Hou rekening met de mogelijkheid dat je online examen plaatsvindt op hetzelfde moment van je on-campus examen.

Toegekende examenfaciliteit:

“De student heeft recht op digitale examens/evaluaties voor alle opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject in het academiejaar 2020-2021, waarvoor een examen/evaluatie plaatsvindt in de periode van quarantaine.  Deze examens/evaluaties worden niet ingepland op de examendagen die voorzien zijn voor inhaalexamens. Deze faciliteit kan niet worden toegekend voor stage-opleidingsonderdelen en praktijk opleidingsonderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid op de stageplaats/de UHasselt campus noodzakelijk is om het betreffende opleidingsonderdeel te kunnen evalueren. De exacte datum en/of het tijdstip waarop het digitale examen wordt afgelegd, kan verschillen van het ogenblik waarop het on campus examen voor het opleidingsonderdeel plaatsvindt. Ook de digitale evaluatievorm kan verschillend zijn van de on campus examenvorm. De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen de faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties te bespreken.”


2. Heb je online examens? 

Studenten die kunnen aantonen dat zij omwille van omgevingsfactoren of sociale omstandigheden niet beschikken over een eigen pc en/of een rustige plaats met een stabiele internetverbinding om de online onderwijsactiviteiten te kunnen volgen en/of digitale examens af te leggen.

Hoe aanvragen?

  • Geef tijdig (liefst minstens 7 kalenderdagen voor je examen) door waarom je welke online examens je op de campus wenst af te leggen  
  • Mail naar faciliteiten@uhasselt.be en voeg het ingevulde document ‘verklaring op eer’ toe 
  • De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Toegekende examenfaciliteiten:

  1. De student mag de periode dat lessen doorgaan in code rood studeren op toegewezen plaatsen in de gebouwen van de UHasselt.
  2. De student mag voor alle geplande digitale examens/evaluaties* die hij dient af te leggen in kwartiel 4 / semester 2, in zoverre de overheidscoronamaatregelen dit toelaten, deze geplande digitale evaluaties afleggen op de UHasselt-examenlocaties**.  Op vraag van de student, maar slechts in zoverre dit organisatorisch mogelijk is, wordt door UHasselt het nodige digitale materiaal ter beschikking gesteld aan de student (laptop en/of webcam). De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties op de UHasselt-examenlocaties te bespreken.

* Dit zijn alle examens/evaluaties die het gebruik vereisen van internet en/of digitale tools tijdens het examenmoment.

**UHasselt-examenlocaties omvat alle mogelijke examenlocaties waar UHasselt examens organiseert.

Studenten die op de campus mogen komen studeren, ontvangen via mail een attest met bevestiging dat ze in gebouwen van UHasselt - universiteitsbibliotheek - campus Diepenbeek mogen studeren. Ingeval van studeren op toegewezen plaatsen in de gebouwen van UHasselt (campus Diepenbeek) leg je je toelatingsattest telkens voor aan de aanwezige bibliotheek- of onthaalmedewerker. 

Privacy?

De studiebegeleider bewaart de kopies van de documenten en attesten die vereist zijn voor je registratie. Deze gegevens behandelen we met het nodige respect voor je privacy.

Heb je nog vragen naar aanleiding van Corona (bv. risicopatiënt), stuur een mail naar faciliteiten@uhasselt.be.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van je opleiding