Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FUNCTIEBEPERKING - LEERSTOORNIS

Heb je een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie of dyscalculie) of een andere functiebeperking (ADHD, autisme, een visuele beperking,...) en ben je (toekomstige) student aan de UHasselt?

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging.
Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator Els Swijns (faciliteiten@uhasselt.be) kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.


 • Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?
 • Hoe vraag ik faciliteiten aan?
 • Ik wil begeleiding

Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?

Erkende studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie, komen in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten.

Je kan een aanvraag tot erkenning indienen, gestaafd met de nodige attesten via de knop 'bijzondere omstandigheden' in je studentendossier.

Als diagnostisch verslag dyslexie komt enkel een volledig verslag, mét testgegevens  in aanmerking. Het verslag moet voldoen aan deze criteria

Indien je niet over een verslag beschikt, kan je je laten (her)testen. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met de zorgcoördinator.

Ben je een student met dyscalculie? Dan volg je de procedure voor ‘andere functiebeperking’

Hoe vraag ik faciliteiten aan?

Via je studentendossier kan je een aanvraag indienen om je te laten erkennen als student met een functiebeperking. Op basis van deze erkenning kan je faciliteiten aanvragen. Dit kan tijdens de infosessie ‘aanvragen van redelijke aanpassingen voor studenten met dyslexie’. 

Deze infosessies worden georganiseerd in de eerste weken van het academiejaar. 

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar een aanvraag voor faciliteiten doen en gedurende je volledige studieloopbaan. Indien er geen infosessies dyslexie meer gepland zijn, kunnen de faciliteiten aangevraagd worden in het intakegesprek met de zorgcoördinator.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de zorgcoördinator.

Hieronder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING

Een aanvraag tot erkenning indienen, kan via je elektronisch studentendossier, onder de knop ‘Bijzondere omstandigheden’. Dat kan van zodra je bent ingeschreven.

STAP 2: ATTESTERING

Bij je aanvraag/aanmelding voeg je de nodige attestering toe. 

De zorgcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en houd je hiervan op de hoogte via je studentendossier.

STAP 3: INFOSESSIE DYSLEXIE/GESPREK

In de eerste weken van het academiejaar worden er infosessies ‘Aanvragen van redelijke aanpassingen voor studenten met dyslexie’ georganiseerd. Inschrijven voor een infosessie kan via deze link.

Indien je later instroomt nodigt de zorgcoördinator je via e-mail of via je studentendossier uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden of problemen je precies ervaart of verwacht bij het onderwijs en/of de examens, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.

STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN

Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De  zorgcoördinator brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Je attestering, vereist  voor de registratie, kan je terugvinden in je studentendossier tijdens de duur van je studie. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Je erkenning als student met een functiebeperking (dyslexie) geldt voor je volledige studieloopbaan aan de UHasselt. Faciliteiten kunnen voor je volledige opleiding toegekend worden of tijdelijk.

STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE

Voor de praktische organisatie van de faciliteiten van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Ik wil begeleiding

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging. Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Uiteraard kan elke student steeds deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt. Daarnaast kan je als student met een functiebeperking ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, ...)
 • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. extra examentijd, spelfouten niet sanctioneren, keuze van de plaats in het examenlokaal, ...)
 • gebruik van voorleessoftware
 • digitale bestanden van cursussen, handboeken, ...
 • deelname aan groepssessies (rond studeren met een functiebeperking)

Graag een persoonlijk gesprek op maat? In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Heb je nog vragen of twijfels? De zorgcoördinator helpt je graag verder, of verwijst je door naar de juiste persoon.
Neem gerust contact op met de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be) of maak een (online/on campus) afspraak

 • Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?
 • Hoe vraag ik faciliteiten aan?
 • Ik wil begeleiding

Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?

Erkende studenten met een functiebeperking, waaronder AD(H)D, komen in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten.

Je kan een aanvraag tot erkenning indienen, gestaafd met de nodige attesten via de knop 'bijzondere omstandigheden' in je studentendossier.

Studenten met AD(H)D dienen één van de volgende documenten in te dienen:

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Een erkenning van handicap door het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap (afhankelijk van de leeftijd betreft die een attest van verhoogde kinderbijslag en/of integratietegemoetkoming)
 • Het verslag van het diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria. Het verslag werd opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (minimaal met een psychiater of neuroloog).
 • Indien je niet over één van bovenstaande verslagen beschikt, kan je deze attesteringsbundel voor studenten met een aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitstoornis laten invullen. De attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd-)psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.

Opmerking: De vraag om te attesteren impliceert niet noodzakelijk dat de arts een diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. De bevoegd verklaarde persoon kan ook attesteren na inzage van verslagen die de student ter beschikking stelt.

Hoe vraag ik faciliteiten aan?

Via je studentendossier kan je een aanvraag indienen om je te laten erkennen als student met een functiebeperking. Op basis van deze erkenning kan je faciliteiten aanvragen tijdens het intakegesprek dat je hebt met de zorgcoördinator.  Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de zorgcoördinator.

Hieronder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING

Een aanvraag tot erkenning indienen, kan via je elektronisch studentendossier, onder de knop ‘Bijzondere omstandigheden’. 

STAP 2: ATTESTERING

Bij je aanvraag/aanmelding voeg je de nodige attestering toe. 

De zorgcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en houd je hiervan op de hoogte via je studentendossier.

STAP 3: GESPREK

Nadat je je hebt aangemeld via je studentendossier, nodigt de zorgcoördinator je via e-mail of via je studentendossier uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden of problemen je precies ervaart of verwacht bij het onderwijs en/of de examens, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.

STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN

Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De  zorgcoördinator brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Jouw attestering, vereist voor de registratie, kan je terugvinden in je studentendossier tijdens de duur van je studie. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE

Voor de praktische organisatie van de faciliteiten van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Ik wil begeleiding

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging. Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Uiteraard kan elke student steeds deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt. Daarnaast kan je als student met een functiebeperking ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, ...)
 • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. extra examentijd, spelfouten niet sanctioneren, keuze van de plaats in het examenlokaal, ...)
 •  

Graag een persoonlijk gesprek op maat?In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Heb je nog vragen of twijfels? De zorgcoördinator helpt je graag verder, of verwijst je door naar de juiste persoon.Neem gerust contact op met de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be) of maak een (online/on campus) afspraak

 • Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?
 • Hoe vraag ik faciliteiten aan?
 • Ik wil begeleiding

Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?

Erkende studenten met een functiebeperking, waaronder autismespectrumstoornis, komen in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten.

Je kan een aanvraag tot erkenning indienen, gestaafd met de nodige attesten via de knop 'bijzondere omstandigheden' in je studentendossier.

Studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) dienen één van de volgende documenten in te dienen:

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Een erkenning van handicap door het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap (afhankelijk van de leeftijd betreft die een attest van verhoogde kinderbijslag en/of integratietegemoetkoming)
 • Verslaggeving van Referentiecentra Autisme
 • Verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornis (COS)
 • Je beschikt over een bestaand verslag van een diagnostisch onderzoek dat aan deze criteria voldoet. Dit verslag is opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (minimaal een gespecialiseerde arts ((kinder- en jeugd)psychiater en/of een neuropediater) en een psycholoog of orthopedagoog.
 • Indien je niet over één van bovenstaande verslagen beschikt, kan je deze attesteringsbundel voor studenten met een autismespectrumstoornis laten invullen. De attesteringsbundel laat je invullen door de (behandelend) (kinder- en jeugdpsychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.

Opmerking: De vraag om te attesteren impliceert niet noodzakelijk dat de arts een diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. De bevoegd verklaarde persoon kan ook attesteren na inzage van verslagen die de student ter beschikking stelt.

Hoe vraag ik faciliteiten aan?

Via je studentendossier kan je een aanvraag indienen om je te laten erkennen als student met een functiebeperking. Op basis van deze erkenning kan je faciliteiten aanvragen tijdens het intakegesprek dat je hebt met de zorgcoördinator. Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de zorgcoördinator.

Hieronder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING

Een aanvraag tot erkenning indienen, kan via je elektronisch studentendossier, onder de knop ‘Bijzondere omstandigheden’. Dat kan van zodra je bent ingeschreven.

STAP 2: ATTESTERING

Bij je aanvraag/aanmelding voeg je de nodige attestering toe.

De zorgcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en houd je hiervan op de hoogte via je studentendossier.

STAP 3: GESPREK

Nadat je je hebt aangemeld via je studentendossier, nodigt de zorgcoördinator je via e-mail of via je studentendossier uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden of problemen je precies ervaart of verwacht bij het onderwijs en/of de examens, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.

STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN

Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De  zorgcoördinator brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Je attestering, vereist  voor de registratie, kan je terugvinden in je studentendossier tijdens de duur van je studie. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Je erkenning als student met een functiebeperking (dyslexie) geldt voor je volledige studieloopbaan aan de UHasselt. Faciliteiten kunnen voor je volledige opleiding toegekend worden of tijdelijk.

STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE

Voor de praktische organisatie van de faciliteiten van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Ik wil begeleiding

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging. Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Uiteraard kan elke student steeds deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt. Daarnaast kan je als student met een functiebeperking ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, ...)
 • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. extra examentijd, spelfouten niet sanctioneren, keuze van de plaats in het examenlokaal, ...)

Graag een persoonlijk gesprek op maat?In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Heb je nog vragen of twijfels? De zorgcoördinator helpt je graag verder, of verwijst je door naar de juiste persoon.Neem gerust contact op met de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be) of maak een (online/on campus) afspraak

 • Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?
 • Hoe vraag ik faciliteiten aan?
 • Ik wil begeleiding

Kom ik in aanmerking voor faciliteiten?

Erkende studenten met een functiebeperking komen in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten.

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een:

 • motorische functiebeperking
 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • chronische ziekte, vb. diabetes, CVS, …
 • ontwikkelingsstoornis, vb. leerstoornis (dyslexie/dyscalculie), autismespectrumstoornis, AD(H)D, ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD, ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren
 • psychiatrische functiebeperking, vb. stemmingsstoornis, angststoornis, …
 • andere functiebeperking (vb. functie-uitval van pijnfuncties, huid en aanverwante structuren)

Verder dient de functie-uitval blijvend of langdurig én ernstig zijn.

De criteria voor langdurigheid zijn de volgende:

 • er is een effectieve of te verwachten uitval van minstens 12 maanden en/of
 • er is preventieve opvolging nodig van minstens 12 maanden.

Een functie-uitval wordt als ernstig beschouwd wanneer er een impact is op de schoolse activiteiten.

Je kan een aanvraag tot erkenning indienen, gestaafd met de nodige attesten via de knop 'bijzondere omstandigheden' in je studentendossier.

Attesten van de volgende officieel erkende instanties worden aanvaard voor alle studenten met een functiebeperking:

  • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  • Een erkenning van handicap door het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap (afhankelijk van de leeftijd betreft die een attest van verhoogde kinderbijslag en/of integratietegemoetkoming)

  • Gespecialiseerde (medische, psychiatrische of orthopedagogische) attestering, volgens de hieronder beschreven vorm en criteria:

   • Motorische functiebeperking
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een motorische functiebeperking. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Auditieve functiebeperking
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een auditieve functiebeperking. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Visuele functiebeperking
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een visuele functiebeperking. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Chronische ziekte
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een chronische ziekte. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Ontwikkelingsstoornis
    • Leerstoornis (dyslexie/dyscalculie)
     Studenten met een leerstoornis moeten een bestaand verslag van een diagnostisch onderzoek voorleggen ter onderbouwing van de leerstoornis. Lees op deze pagina aan welke criteria dit verslag moet voldoen.
    • Autismespectrumstoornis
    • AD(H)D
    • Ticstoornis
     - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria. Het verslag wordt opgesteld door minimaal een (kinder- en jeugd)psychiater, neuropediater of neuroloog.
     - Indien je niet over één van bovenstaande verslagen beschikt, kan je deze attesteringsbundel voor studenten met een ticstoornis laten invullen. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd-) psychiater, neuroloog of neuropediater.
    • Coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD
     - Verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
     - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria. Het verslag wordt opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (minimaal een gespecialiseerde arts (een neuroloog, neuropediater en/of     (kinder- en jeugd)psychiater) en een kinesist met voldoende ervaring in het bewegingsonderzoek).
     - Indien je niet over één van bovenstaande verslagen beschikt, kan je deze attesteringsbundel voor studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis laten invullen. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd-)psychiater.
    • Ontwikkelingsdysfasie
     - Verslag van een diagnostisch onderzoek ontwikkelingsdysfasie. Lees op deze pagina aan welke criteria deze documenten/attesten moeten voldoen.
     - Indien je niet over één van bovenstaande verslagen beschikt, kan je deze attesteringsbundel voor studenten met ontwikkelingsdysfasie laten invullen. De attesteringsbundel wordt ingevuld door je (behandelend) arts of logopedist.
    • Ontwikkelingsstotteren
     - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria. Het verslag wordt opgesteld door een logopedist met voldoende ervaring binnen dit domein.
     - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met ontwikkelingsstotteren. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Psychiatrische functiebeperking
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een psychiatrische functiebeperking. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd)psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.
   • Andere functiebeperking
    Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een overige functiebeperking. De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
   • Meervoudige functiebeperking 
    Heb je meer dan één functiebeperking en wil je graag extra ondersteuning en/of faciliteiten voor de verschillende beperkingen?Lever dan de attestering per functiebeperking in, zoals hierboven beschreven. Op die manier kunnen we de moeilijkheden die je ervaart of verwacht het best in kaart brengen en hier zo goed mogelijk op inspelen.

Opmerking: De vraag om te attesteren impliceert niet noodzakelijk dat de arts een diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. De bevoegd verklaarde persoon kan ook attesteren na inzage van verslagen die de student ter beschikking stelt.

Heb je te kampen met specifieke problemen met een duur van minder dan 12 maanden?
Vb. pols gebroken, zwangerschap, bepaalde klachten maar geen diagnose...
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider om te bekijken welke regelingen er voor jou getroffen kunnen worden.

Hoe vraag ik faciliteiten aan?

Via je studentendossier kan je een aanvraag indienen om je te laten erkennen als student met een functiebeperking. Op basis van deze erkenning kan je faciliteiten aanvragen tijdens het intakegesprek dat je hebt met de zorgcoördinator. Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de zorgcoördinator.

Hieronder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING

Een aanvraag tot erkenning indienen, kan via je elektronisch studentendossier, onder de knop ‘Bijzondere omstandigheden’. Dat kan van zodra je bent ingeschreven.

STAP 2: ATTESTERING

Bij je aanvraag/aanmelding voeg je de nodige attestering toe.

De zorgcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en houd je hiervan op de hoogte via je studentendossier.

STAP 3: GESPREK

Nadat je je hebt aangemeld via je studentendossier, nodigt de zorgcoördinator je via e-mail of via je studentendossier uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden of problemen je precies ervaart of verwacht bij het onderwijs en/of de examens, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.

STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN

Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De  zorgcoördinator brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Je attestering, vereist  voor de registratie, kan je terugvinden in je studentendossier tijdens de duur van je studie. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Je erkenning als student met een functiebeperking geldt voor je volledige studieloopbaan aan de UHasselt. Faciliteiten kunnen voor je volledige opleiding toegekend worden of tijdelijk.

STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE

Voor de praktische organisatie van de faciliteiten van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Ik wil begeleiding

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging. Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Uiteraard kan elke student steeds deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt. Daarnaast kan je als student met een functiebeperking ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, ...)
 • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. extra examentijd, spelfouten niet sanctioneren, keuze van de plaats in het examenlokaal, ...)

Graag een persoonlijk gesprek op maat?In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Heb je nog vragen of twijfels? De zorgcoördinator helpt je graag verder, of verwijst je door naar de juiste persoon.Neem gerust contact op met de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be) of maak een (online/on campus) afspraak