Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KUNSTBEOEFENING

Ben je professioneel actief als danser, muzikant, acteur, ... en wil je dit combineren met je studies?

Dan is kan je je laten registreren als student-kunstbeoefenaar!
Hierdoor kan je, waar nodig, beroep doen op extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de evaluaties. Op die manier kan je je studies optimaal combineren met je carrière als kunstbeoefenaar.

Aarzel dus niet om je aan te melden als professionele kunstbeoefenaar.
In een persoonlijk gesprek met de studiebegeleider kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht bij de combinatie van je studies en je kunstbeoefening, en bekijken we wat we voor jou kunnen doen.


Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je als student-kunstbeoefenaar ook beroep doen op:

  • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studieplanning)
  • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als kunstbeoefening (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
  • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden, vb. keuze van onderwijsgroep, afwezigheid op contactmomenten, ...)
  • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden, vb. uitstel van deadlines voor opdrachten/werkstukken, groepswerken vervangen door individuele opdrachten, ...)

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor het statuut van student-kunstbeoefenaar indien je kan aantonen dat je veel tijd besteedt aan kunst- of cultuuractiviteiten op een professioneel niveau, hetzij als student, in loondienst of als zelfstandig werkende kunstbeoefenaar. In principe komen alle kunstdisciplines in aanmerking.

 

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier in te dienen via je studentendossier.

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de studiebegeleider.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van het statuut van student-kunstbeoefenaar:

STAP 1: AANMELDING / ATTESTERING

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je je aanvraag om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’ starten. Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden dien je je aanvraag samen met de nodige attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie). 


De studiebegeleider gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en kan je dossier voorleggen aan interne of externe experten voor advies


STAP 2: GESPREK
De studiebegeleider nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je kunstbeoefening en je studies, alsook welke ondersteuning en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 3: GOEDKEURING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Je gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als student-kunstbeoefenaar moet je jaarlijks je aanvraag hernieuwen.

STAP 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

 
 
 
 

Documenten/attesten

Om in aanmerking te komen voor het statuut van student-kunstbeoefenaar, dien je een dossier voor te leggen dat aantoont dat je op professioneel niveau bezig bent met en veel tijd investeert in kunstbeoefening (cfr. criteria voor werkende studenten en topsportstudenten):

  • Indien het een zelfstandige activiteit betreft of indien men in loondienst is en de kunstbeoefening ten minste 72 uren per maand betreft, dan volstaat het om een bewijs van tewerkstelling (in dienstverband of als zelfstandige) in te leveren (cfr. werkende studenten).
  • Indien dit niet het geval is, is een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van repetities, deelname aan wedstrijden/exposities, ... samenstelling van een eventuele portfolio, .... nodig.

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over het statuut van student-kunstbeoefenaar of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleider.

Heb je vragen over hoe je in je studietraject het evenwicht kan bewaren tussen kunstbeoefening en studeren?
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleiders.