Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDEREN EN ZELF ONDERNEMEN

Ben je iemand die je studies wil combineren met je eigen zaak? Of wil je een eigen onderneming opstarten tijdens je studies?

Neem dan contact op met Els Huysman, coördinator voor UHasselt van PXL-UHasselt StudentStartUP.

StudentStartUP begeleidt je gratis bij de opstart en uitbouw van je onderneming. Op basis van een eerste gesprek wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn en wordt een traject op maat uitgewerkt.

Voor wie het wenst, kan je via je registratie als student-ondernemer extra faciliteiten bekomen bij het onderwijs en de examens. Zo kan de UHasselt jou helpen om de pittige combinatie van studeren en ondernemen haalbaar te maken.


Wat kunnen we voor je doen?

Je kan een beroep doen op de gratis begeleiding via PXL-UHasselt StudentStartUP.

Uiteraard kan je ook deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

 • extracurriculair aanbod, je kan ook multidisciplinaire opleidingsonderdelen rond ondernemen volgen zoals 'OndernemersZIN' en 'Bouwstenen van Ondernemerschap'
 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studieplanning)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als je werk (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, groepswerken vervangen door individuele opdrachten, ...)

 

Wie komt in aanmerking?

Zowel studenten die hun eigen bedrijf al hebben opgericht, als zij die van plan zijn een eigen zaak te starten, kunnen als student-ondernemer geregistreerd worden:

 • Student-ondernemer
  Zowel feitelijk ondernemers (al actief als zelfstandigen/zaakvoerders) als kandidaat-ondernemers komen in aanmerking voor een registratie als student-ondernemer.

  Je wordt beschouwd als een feitelijk ondernemer indien je:
  - in een dossier kan aantonen dat je actief (mede)eigenaar én actief bestuurder bent van een vennootschap of eenmansbedrijf of in een andere vorm een actieve, zelfstandige economische activiteit voert
  en
  - als bachelorstudent heb je minimaal 60 studiepunten behaald (er is geen minimaal vereist aantal studiepunten voor masterstudenten).

  Je wordt beschouwd als een kandidaat-ondernemer indien je:
  - in een dossier kan aantonen dat je tijdens de betrokken periode actief bezig bent met het verkennen en voorbereiden van de opstart van een onderneming
  en
  - als bachelorstudent heb je minimaal 90 studiepunten behaald (er is geen minimaal vereist aantal studiepunten voor masterstudenten).

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je aanvraag indienen via je studentendossier - bijzondere omstandigheden. 

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de studieloopbaanbegeleider.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van het statuut:

 

STAP 1: AANMELDING / ATTESTERING

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je je aanvraag om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’ starten. Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden dien je je aanvraag samen met de nodige attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie). 
De stuurgroep PXL-UHasselt StudentStartUP ( Els Huysman) kan je uitnodigen voor een persoonlijke toelichting van je dossier.


STAP 2: GESPREK
In een gesprek met de studieloopbaanbegeleider wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je onderneming en je studies, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 3: GOEDKEURING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Je gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als student-ondernemer moet je jaarlijks je aanvraag hernieuwen. De studiebegeleider herinnert je hieraan via e-mail bij het begin van ieder academiejaar.

Opmerking: het statuut van kandidaat-ondernemer kan slechts voor één academiejaar toegekend worden!


STAP 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

 

Documenten/attesten

Om in aanmerking te komen voor het statuut van student-ondernemer, moet je het volgende aanvraagformulier ingevuld en ondertekend bezorgen aan Els Huysman van PXL-UHasselt StudentStartUP.

Daarnaast dien je volgende documenten te verzamelen:

 • Student-ondernemer
  • feitelijk ondernemer
   - Je dient een document voor te leggen dat aantoont dat je actief (mede)eigenaar én actief bestuurder bent van een vennootschap of eenmansbedrijf. Of in een andere vorm een actieve, zelfstandige economische activiteit voert. (Een bewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen).
   - Je vult een vragenlijst in met info over je bedrijfsactiviteit.
   - Je kan worden gevraagd om je dossier te komen toelichten bij PXL-UHasselt StudentStartUP.

  • kandidaat-ondernemer
   - Je dient een vragenlijst in te vullen waaruit blijkt dat je je tijdens de betrokken periode actief zal inzetten op het verkennen en voorbereiden van de opstart van een onderneming.
   - Je kan worden gevraagd om je dossier te komen toelichten bij PXL-UHasselt StudentStartUP.

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over het statuut van student-ondernemer of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Els Huysman van PXL-UHasselt StudentStartUP.