Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSSPEERPUNTEN

De focus op publiek recht sluit aan bij een van de afstudeerrichtingen die de faculteit rechten voorziet voor haar masterstudenten: ‘Overheid en recht’.

Momenteel werd binnen het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) doctoraatsonderzoek opgestart over onder meer:

 • Administratieve cassatie
 • Het concept openbare dienst
 • Bevoegdheid van regulatoren
 • Juridische bescherming van ecosysteemdiensten
 • Interpretatie van de Belgische grondwet
 • Bemiddeling en gerechtelijke organisatie
 • Het Gemeentedecreet
 • Grensoverschrijdend economisch verkeer
 • Internationale rechtshulp in fiscale zaken
 • Juridisch statuut voor de zorgouder
 • ...

Deze opsomming is uiteraard louter exemplarisch. Het onderzoeksdomein van CORe is groot en er zijn diverse onderzoeksthema’s mogelijk.

Lees hier een beknopte beschrijving van het doctoraatsonderzoek.