Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOF ZAP

Wat?
In functie van de beschikbare middelen op de begroting of bij afloop van een mandaat kan de Raad van Bestuur van de UHasselt beslissen om BOF-ZAP-mandaten open te stellen.

De procedure verloopt in twee fasen:

  • Er wordt een open call gelanceerd waarbij de onderzoeksinstituten ‘intentieaanvragen’ kunnen indienen bij de betrokken decaan. Alle ingediende aanvragen worden vervolgens overgedragen aan de vicerector onderzoek voor bespreking in de Onderzoeksraad.
  • De concrete invulling gebeurt in een tweede fase conform de selectie- en aanwervingsprocedure in de Academische Structuurregeling.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Lieve Tulleneers
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen