Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOF-PROGRAMMA GROTE PROJECTEN

Doel?

Het BOF-programma Grote projecten betreft projecten voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een looptijd van 4 jaar en een jaarfinanciering van 225.000 euro. Met dit programma wil de UHasselt de interdisciplinaire samenwerking bevorderen via onderzoeksprojecten die aansluiten bij één van de Grand Challenges van de UHasselt.

Deze projecten worden gecoördineerd door een promotor-woordvoerder die verbonden is aan één van de vier erkende onderzoeksinstituten of één van de drie erkende onderzoekscentra van de UHasselt.

Het beschikbare budget voor deze oproep binnen de BOF-meerjarenbegroting bedraagt circa  4,5 miljoen euro, wat inhoudt dat er in de oproep van 2019 vijf projecten met een looptijd van 4 jaar en een jaarfinanciering van 225.000 euro goedgekeurd kunnen worden.

Een volgende oproep zal plaatsvinden in 2023 met startdatum in 2024. Ook voor die oproep is er, onder voorbehoud van beschikbare middelen, opnieuw budget voorzien voor 5 projecten.

 

Kenmerken?

 • Enkel interdisciplinaire projecten komen in aanmerking. Deze interdisciplinariteit moet blijken uit de wetenschappelijke vraagstelling. De mate van interdisciplinariteit zal door externen geëvalueerd worden.
 • Het ingediende project moet aansluiten bij (minimum) één van de drie Grand Challenges van de UHasselt: Healthy society, Sustainable society, Inclusive society.
 • Aanvaardbare kosten:
  • Personeelskosten: predoc beursfinanciering, postdoc financiering of technicus financiering (max. 1 VTE postdoc/technicusmandaat, min. 2 predocmandaten)
  • Werkingsmiddelen
 • Beschikbaar budget voor deze oproep:  4,5 miljoen euro met een max. jaarfinanciering van € 225.000.
 • Looptijd: 4 jaar.

 

Aanvraagprocedure?

 • Enkel aanvragen ingediend door een consortium zijn ontvankelijk. Dit consortium wordt als volgt samengesteld:
  • De promotor-woordvoerder moet behoren tot één van de erkende UHasselt onderzoeksinstituten of – centra en moet voor de ganse looptijd van het project:
   • ofwel minstens een 50% ZAP-aanstelling hebben aan de UHasselt
   • ofwel een aanstelling van minstens 10% ZAP aan de UHasselt combineren (tot een totaal van minstens 70% van een voltijds equivalent) met een onderzoeksmandaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen of met een andere onderzoeksaanstelling aan:
    • een Vlaams academisch ziekenhuis of;
    • een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter of;
    • een Vlaams onderzoekscentrum (art. 2, 20° van het Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009) of;
    • een erkende federale onderzoeksinstelling of;
    • een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) of;
    • een academische opleiding van een Vlaamse School of Arts of;
    • een buitenlandse campus van de Vlaamse universiteit waar men minstens 10% ZAP-aanstelling heeft.
   • ofwel een aanstelling van minstens 5% ZAP aan de UHasselt combineren met een aanstelling als kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd of een gelijkgestelde functie in een Vlaams Academisch Ziekenhuis.
  • Copromotoren die een ZAP-aanstelling hebben aan de UHasselt en verbonden zijn
   • aan een ander erkend UHasselt onderzoekscentrum of –instituut dan dat van de promotor-woordvoerder of
   • aan een onderzoeksgroep van de UHasselt die niet aan een UHasselt onderzoekscentrum of – instituut verbonden is.
  • Additioneel kunnen ook promotoren uit andere universiteiten aan het consortium toegevoegd worden, mits financiële inbreng.

 

Aanvraagdocument?

Aanvraagdocument 

Toelichting & FAQ

Scorerooster (full proposal)

 

Selectieprocedure?

 • Voor de selectie van de Grote Projecten is beslist om te werken met een selectie in twee fases. In de precallfase wordt een preproposal ingediend (inclusief akkoord van onderzoekscentrum/-instituut van de promotor-woordvoerder). Conform de beslissing van de Onderzoeksraad worden, na evaluatie en selectie binnen de beoordelingscommissie en bekrachtiging door het College van Decanen, de geselecteerde projecten vervolgens uitgenodigd om een full proposal in te dienen dat door externe referees beoordeeld zal worden.
 • Precall: deadline voor de precall was 14.11.2019 met bekrachtiging van de selectie door het College van Decanen op 31.01.2020.
 • De full proposal: 10.07.2020 om 12u00 (ipv 17.04.2020)*

*Geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de UHasselt besloten de deadline van de huidige oproep voor BOF-programma Grote Projecten uit te stellen van 17 april tot 10 juli 2020 om 12u00.


Voor de beoordeling van de full proposals wordt met externe reviewers gewerkt. In de aanvraag wordt de mogelijkheid geboden om in dit kader specifieke reviewers te wraken. Er wordt tevens de mogelijkheid geboden om een rebuttal op de review reports te schrijven. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de interne beoordelingscommissie op basis van de review reports en rebuttals. 

Contact?

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het BOF-grote projecten-programma, neem contact op via BOF@uhasselt.be.