Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BILATERALE WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

Wat?
Het programma ‘Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking’ heeft als doel internationale universitaire samenwerking tussen UHasselt onderzoekers en collega’s uit partnerlanden te stimuleren en te versterken via (gezamenlijke) doctoraatsprojecten. Het BILA-programma financiert onderzoeksverblijven.  Bij de selectie bewaakt de Onderzoeksraad een goede balans tussen projecten in het kader van science sharing met ontwikkelingslanden enerzijds, en projecten die aansluiting zoeken bij grote internationale netwerken anderzijds.

Wie?
De voorstellen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • de aanvraag moet kaderen in een nieuw op te starten of reeds bestaande samenwerking met een buitenlandse onderzoeksgroep, en moet betrekking hebben op een doctoraatsproject ten gunste van een buitenlandse kandidaat-doctorandus;
  • de kandidaat moet op basis van het doctoraatsreglement en volgens de gangbare adviseringsregels aanvaard kunnen worden als doctorandus;
  • de doctorandus moet administratief verbonden blijven met zijn thuisuniversiteit of thuisinstelling;
  • elke verblijfsperiode aan de UHasselt duurt maximaal 90 dagen; bij voorkeur 1 verblijf per jaar; 
  • het doctoraat moet (mede-) begeleid worden door de UHasselt-onderzoeksgroep (promotor en copromotor, begeleidingscommissie);
  • er moet voorafgaand aan de start van het doctoraat een akkoord zijn met de thuisinstelling over bi-diplomering of een UHasselt-diplomering;
  • voorafgaand aan de start van het doctoraat moeten de onderhandelingen voor het afsluiten van een overeenkomst van een gezamenlijk doctoraat zijn opgestart, vanaf een tweede verblijf aan de UHasselt moet de overeenkomst afgesloten zijn, slechts daarna worden de middelen voor het tweede verblijf en de volgende verblijven vrijgegeven;
  • het maximum aantal door de UHasselt gefinancierde verblijfsmaanden van een dergelijke BILA-project wordt bepaald op 12 maanden, uitzonderlijk 16 maanden, afhankelijk van de mogelijkheden en financiering door de buitenlandse partner.

Deadline?
Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier.
Er zijn twee deadlines per jaar: 1 april en 1 oktober. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eestvolgende werkdag om 17u00. 

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Sara Schaeken
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen