Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAATSFONDS IN SAMENWERKING MET ULIEGE

Call voorlopig call on hold tot bevestiging van Luik omtrent de verdere samenwerkingsmodaliteiten.

Wat?
Dit programma staat in voor de financiering van doctoraatsstudenten die hun doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de universiteit van Luik. Beide universiteiten, UHasselt en ULiege, voorzien middelen om twee doctoraatsbeurzen te cofinancieren die leiden tot een gezamenlijk doctoraatsdiploma (2 aparte certificaten). De UHasselt voorziet binnen het BOF-programma Doctoraatsfonds – Reservemandaten financiering voor deze persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit voor samenwerking met de Universiteit van Luik.  De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar en kunnen verlengd worden met een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

Wie?
Alle kandidaat-doctorandi (ongeacht geslacht, leeftijd en nationaliteit) die een gezamenlijk doctoraat tussen UHasselt en de Universiteit van Luik willen voorbereiden, komen in aanmerking.

Aanvragen?
Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier door de kandidaat-doctorandus samen met een promotor verbonden aan de UHasselt, conform het doctoraatsreglement, én een promotor verbonden aan de ULiege. Aanvragen dienen gelijktijdig ingediend te worden bij zowel de UHasselt (BOF@uhasselt.be) als bij ULg (ARD@uliege.be). Beide promotoren dienen hun CV bij de aanvraag te voegen.

Deadline?

  • voorlopig on hold

Meer informatie?