Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORATEN IN SAMENWERKING MET UM

Waarom?

Deze oproep wil de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht versterken in het domein van Rechten.

Wat?

Dit programma staat in voor financiering van doctoraatsstudenten die een gezamenlijk doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de Universiteit Maastricht.  Beide universiteiten voorzien middelen om de salariskosten te financieren van één PhD student voor maximaal vier jaar, leidend tot een dubbel doctoraat (2 afzonderlijke diploma’s) tussen de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht.  Voor deze twee aanstellingen zal elke universitaire partner een eigen call uitsturen.

PhD aanstelling aan Universiteit Hasselt

Aanvragen in kader van deze call voor een aanstelling aan UHasselt worden ingediend bij BOF@uhasselt.be
Deadline voor deze call is 15.03.2018.

Het mandaat aan UHasselt heeft een initiële duur van twee jaar en kan verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

PhD aanstelling aan Universiteit Maastricht

Aanvragen in kader van deze call voor een aanstelling aan Universiteit Maastricht worden ingediend bij Universiteit Maastricht.
Meer informatie: https://www.academictransfer.com/employer/UM/vacancy/44211/lang/en/
! Andere deadline: De deadline van deze call aan Universiteit Maastricht is 05.03.2018.

Wie?

  • Alle kandidaat-doctorandi (ongeacht leeftijd en nationaliteit) die een doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met Universiteit Maastricht in het domein van Rechten komen in aanmerking.
  • De aanvragen moeten worden ingediend door de PhD kandidaat samen met de promotoren: een UHasselt promotor die kan fungeren als 'promotor' cfr. paragraaf 9 van de UHasselt doctoraatsreglement en een promotor vanuit Universiteit Maastricht.

Indiening aanvragen?

Regelgeving?

 Timing

  • On hold

Meer informatie?

Aanvragen voor mandaat met aanstelling aan UHasselt.

Hasselt University:
Lieve Tulleneers
E-mail: lieve.tulleneers@uhasselt.be
Tel: +32 11 26 90 41 

Aanvragen voor mandaat met aanstelling aan Universiteit Maastricht.

Universiteit Maastricht, faculteit Rechten:
Patrick Van Eijs,
e-mail: patrick.vaneijs@maastrichtuniversity.nl
tel: +31 43 388 20 27

Deadline?

  • Universiteit Maastricht: 05/03/2018
  • Universiteit Hasselt: 15/03/2018