Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORATEN IN SAMENWERKING MET UM

Waarom?

Deze oproep wil de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht versterken. De wetenschapsdomeinen voor de oproep van 2020 zullen asap vastgelegd worden. 

Wat?

Dit programma staat in voor financiering van doctoraatsstudenten die een gezamenlijk doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de Universiteit Maastricht. 

In de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht kunnen drie gezamenlijke doctoraatsprojecten worden opgestart. 

 

Ontvankelijkheidscriteria?

 1. Het programma is open voor PhD projecten in samenwerking tussen de UHasselt en Universiteit Maastricht
 2. Het project moet de samenwerking tussen UHasselt en Universiteit Maastricht verbeteren.
 3. De projectbeschrijving in de aanvraag presenteert het doctoraatsonderzoek (probleemstelling, doelstellingen & methodiek) en, voor zover mogelijk, een indicatie van het werkplan en tijdschema met een indicatief tijdschema voor de tijd doorgebracht in UHasselt en Universiteit Maastricht bij voorkeur in een 50/50 regime.
 4. De aanvragen moeten worden ingediend door de samenwerkende promotoren van de toekomstige PhD kandidaat: een UHasselt-promotor die kan optreden als 'promotor' cfr. art. 10 van het UHasselt-doctoraatsreglement en een promotor van Universiteit Maastricht.
 5. Projecten kunnen zonder kandidaat worden ingediend, als de haalbaarheid van het project echter onlosmakelijk verbonden is met de kandidaat, moet deze link worden gemotiveerd in het aanvraagformulier.

Evaluatiecriteria?

 • wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
 • kwaliteit van de onderzoeksomgeving inclusief excellentie van het lab (infrastructuur, supervisie, ervaringen uit het verleden, ...)
 • inbedding van het voorgestelde project in het onderzoeksbeleid van het onderzoeksinstituut/onderzoeksgroep/school.
 • bijdrage aan regionale (Maastricht / Hasselt) ontwikkeling (maatschappelijke impact), indien van toepassing
 • elementen van valorisatie, indien van toepassing

Kwaliteit van samenwerking:

 • leg uit hoe het project de samenwerking tussen beide universiteiten zal verbeteren
 • geef perspectief op meer duurzame samenwerking
 • de betrokkenheid van andere partners in het laboratorium of het externe partnerschap moet duidelijk worden vermeld wanneer hierom wordt gevraagd om onderzoek uit te voeren
 • samenwerking tussen toezichthouders (UHasselt & UM)
 • gelijke betrokkenheid van beide partijen (UHasselt & UM)

Indiening aanvragen?

 • Aanvraagformulieren UHasselt: 

zal ter beschikking gesteld worden na het vastleggen van de wetenschapsdomeinen en volgend op overleg met Universiteit Maastricht

 • Aanvraagformulieren Maastricht:

zal ter beschikking gesteld worden na het vastleggen van de wetenschapsdomeinen en volgend op overleg met Universiteit Maastricht

 • Verzenden aan:
  • Contactgegevens Universiteit Maastricht zijn afhankelijk van de wetenschapsdomeinen. Deze gegevens zullen gepubliceerd worden na het vastleggen van de wetenschapsdomeinen en volgend op een overleg met Universiteit Maastricht.

  • Contactgegevens UHasselt: BOF@UHasselt.be 

 • Deadline: Nog te bepalen na overleg met Universiteit Maastricht en het vastleggen van de wetenschapsdomeinen

Regelgeving?

 Timing

 • Deadline: Nog te bepalen na overleg met Universiteit Maastricht en het vastleggen van de wetenschapsdomeinen

Meer informatie?

Hasselt University:
BOF 
E-mail: bof@uhasselt.be
Tel: +32 11 26 90 41 


Deadline?

 • Nog te bepalen na overleg met Universiteit Maastricht en het vastleggen van de wetenschapsdomeinen