Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORATEN IN SAMENWERKING MET UM

Waarom?

Deze oproep wil de samenwerking tussen UHasselt en Maastricht Universitair Medisch Centrum + (Maastricht UMC+) versterken in het domein van de Levenswetenschappen.

Wat?

Dit programma voorziet projectfinanciering voor PhD studenten die een doctoraat willen voorbereiden in samenwerking tussen UHasselt en Maastricht UMC+.   In dit programma voorzien beide instellingen middelen om de salariskosten te financieren van twee halftijdse PhD studenten voor maximaal vier jaar, leidend tot een dubbel doctoraat (2 afzonderlijke, naar elkaar verwijzende, diploma’s) tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht UMC + (Universiteit Maastricht).  Er zal één verdediging plaatsvinden, die erkend wordt door beide instellingen.

Op deze manier kunnen er 4 onderzoeksprojecten (waarop een PhD student aangesteld zal worden) geselecteerd worden waarvoor beide universiteiten 50% van de financiering voorzien. Er wordt een cofinanciering verwacht van de hosting laboratoria / onderzoeksgroepen / instituten aan UHasselt en Maastricht UMC+ voor de andere 50% van het project.

Per project worden  € 5.000 werkingskosten voorzien, zowel door UHasselt als door Maastricht UMC+.   De hosting laboratoria/onderzoeksgroepen/instituten staan in voor de verdere werkingskosten.

De UHasselt mandaten hebben een initiële duur van twee jaar en kunnen verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie op het einde van het tweede jaar.  Deze evaluatie is gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

De Maastricht UMC+ mandaten hebben een initiële duur van één  jaar en kunnen verlengd worden voor een nieuwe periode van drie  jaar na een positieve tussentijdse evaluatie op het einde van het eerste jaar.  Deze evaluatie is gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

Ontvankelijkheidscriteria?

 1. Dit programma staat open voor PhD-projecten in samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht UMC + op het gebied van (interdisciplinair) onderzoek in Health, Medicine and Life Sciences. Interdisciplinair aanvragen komen ook in aanmerking.
 2. Het project moet de samenwerking tussen de UHasselt en Maastricht UMC + versterken.
 3. De beschrijving van het project moet het doctoraatsonderzoek bevatten  (probleemstelling, doelstellingen en methodologie) en, voor zover mogelijk, een indicatie van het werkplan en tijdschema  met inbegrip van een indicatief tijdschema voor de tijd besteed aan de UHasselt en Maastricht UMC + ( 50% -50%).
 4.  De aanvragen moeten worden ingediend door de promtoren van de toekomstige doctorandus: een UHasselt promotor die kan fungeren als 'promotor' cf. paragraaf 9 van de UHasselt doctoraatsreglement en een promotor vanuit Maastricht UMC +.

Evaluatiecriteria?

Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel:

 • wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
 • kwaliteit van de onderzoeksomgeving, de excellentie van het labo inbegrepen (infrastructuur, begeleiding, ervaringen uit het verleden ...)
 • inbedding van het voorgestelde project in het onderzoeksbeleid van de hosting onderzoeksinstituut / groep / school.
 • bijdrage aan de regionale  (Maastricht /Hasselt) ontwikkeling (maatschappelijke impact)
 • elementen van valorisatie

Kwaliteit van de samenwerking:

 • Leg uit hoe het project de samenwerking tussen beide universiteiten zal versterken.
 • Hoe zien jullie de duurzame samenwerking naar de toekomst toe?
 • De betrokkenheid van andere partners van het lab of externe partners moet duidelijk worden aangegeven wanneer hen gevraagd wordt om onderzoek te doen.
 • Samenwerking tussen de promotoren (UHasselt en UM)
 • Gelijke betrokkenheid aan  beide kanten (UHasselt en UM)

Regelgeving?

Indiening aanvragen?

Selectieprocedure?

Een gezamenlijke selectiecommissie (UHasselt en Maastricht UMC +) zal alle aanvragen bespreken en een selectie voorbereiden die aan het Bureau van de Onderzoeksraad en de Board van Maastricht UMC+ wordt voorgelegd. De definitieve selectie zal worden bevestigd door de SLS Board en de Onderzoeksraad en Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt.

Timing

Aanvragers van de geselecteerde projecten zullen in augustus 2017 geïnformeerd worden.   De projecten moeten starten binnen zes maanden na de goedkeuring.

Meer informatie?

Maastricht UMC+:
Ingrid Leijs
E-mail: i.leijs@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 6 39265775

 
Hasselt University:
Lieve Tulleneers
E-mail: lieve.tulleneers@uhasselt.be
Tel: +32 11 26 90 41 

Deadline?

01/04/2017