Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORATEN IN SAMENWERKING MET UM

Waarom?

Deze oproep wil de samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht versterken in het domein van Levenswetenschappen en Economie.

Wat?

Dit programma staat in voor financiering van doctoraatsstudenten die een gezamenlijk doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de Universiteit Maastricht. 

In de samenwerking met Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) kunnen drie gezamenlijke doctoraatsprojecten worden opgestart binnen het domein van de levenswetenschappen

In de samenwerking met The Maastricht University School of Business and Economics (SBE) kan één gezamenlijk doctoraatsproject worden opgestart binnen het domein van de economie

Beide universiteiten voorzien middelen om de salariskosten te financieren van voor een PhD student voor twee jaar, inclusief werkingsmiddelen van 2 x € 5.000-,. De financiering voor de overige twee jaar moet voorzien worden door de betrokken onderzoeksgroepen.

De PhD kandidaat moet binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag geselecteerd worden. De kandidaat zal tijdens de eerste twee jaar van het project als bursaal aangesteld worden aan de UHasselt en de laatste twee jaar zal de kandidaat aangesteld worden aan Maastricht University.

Het project zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking tussen beide universiteiten gedurende het hele project. De PhD kandidaat zal participeren in de onderzoeksgroepen van beide universiteiten gedurende de vier jaar van het project. 

Het project resulteert in een gezamenlijk doctoraat tussen de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht. Er zal één verdediging plaatsvinden die erkend wordt door beide instellingen. 

Ontvankelijkheidscriteria?

 1. Het programma is open voor PhD projecten in samenwerking tussen de UHasselt en Maastricht UMC+ in de (interdisciplinaire) onderzoeksdomeinen van Health, Medicine & Life Sciences and voor PhD projecten binnen de samenwerking tussen de UHasselt en SBE binnen het onderzoeksdomein economie. Interdisciplinaire aanvragen komen ook in aanmerking.
 2. Het project moet de samenwerking tussen UHasselt en Maastricht UMC + of UHasselt en SBE verbeteren.
 3. De projectbeschrijving in de aanvraag presenteert het doctoraatsonderzoek (probleemstelling, doelstellingen & methodiek) en, voor zover mogelijk, een indicatie van het werkplan en tijdschema met een indicatief tijdschema voor de tijd doorgebracht in UHasselt en Maastricht UMC + / SBE bij voorkeur in een 50/50 regime.
 4. De aanvragen moeten worden ingediend door de samenwerkende promotoren van de toekomstige PhD kandidaat: een UHasselt-promotor die kan optreden als 'promotor' cfr. art. 10 van het UHasselt-doctoraatsreglement en een promotor van Maastricht UMC+/SBE.
 5. Projecten kunnen zonder kandidaat worden ingediend, als de haalbaarheid van het project echter onlosmakelijk verbonden is met de kandidaat, moet deze link worden gemotiveerd in het aanvraagformulier.

Evaluatiecriteria?

 • wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
 • kwaliteit van de onderzoeksomgeving inclusief excellentie van het lab (infrastructuur, supervisie, ervaringen uit het verleden, ...)
 • inbedding van het voorgestelde project in het onderzoeksbeleid van het onderzoeksinstituut/onderzoeksgroep/school.
 • bijdrage aan regionale (Maastricht / Hasselt) ontwikkeling (maatschappelijke impact), indien van toepassing
 • elementen van valorisatie, indien van toepassing

Kwaliteit van samenwerking:

 • leg uit hoe het project de samenwerking tussen beide universiteiten zal verbeteren
 • geef perspectief op meer duurzame samenwerking
 • de betrokkenheid van andere partners in het laboratorium of het externe partnerschap moet duidelijk worden vermeld wanneer hierom wordt gevraagd om onderzoek uit te voeren
 • samenwerking tussen toezichthouders (UHasselt & UM)
 • gelijke betrokkenheid van beide partijen (UHasselt & UM)

Indiening aanvragen?

Regelgeving?

 Timing

 • Deadline: 01.10.2019  (17u00)
 • Aanvragers zullen geïnformeerd worden in december 2019. De projecten moeten starten binnen de zes maanden na goedkeuring. 

Meer informatie?

Hasselt University:
BOF 
E-mail: bof@uhasselt.be
Tel: +32 11 26 90 41 
The Maastricht University School of Business and Economics
Lisbeth Evers
E-mail: lisbeth.evers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 43 3882897
Maastricht UMC+:
Ingrid Leijs
E-mail: i.leijs@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 6 39265775


Deadline?

 • 10 oktober 2019 (17u)