Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORATEN IN SAMENWERKING MET UNAMUR

Wat?
Dit programma staat in voor de financiering van doctoraatsstudenten die hun doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de universiteit van Namen. Beide universiteiten, UHasselt en UNamur, voorzien middelen om twee doctoraatsbeurzen te cofinancieren die leiden tot een gezamenlijk doctoraatsdiploma. De UHasselt voorziet binnen het BOF-programma Doctoraatsfonds – Reservemandaten financiering voor deze persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit voor samenwerking met de Universiteit van Namen.  De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar en kunnen verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

Wie?
Alle kandidaat-doctorandi (ongeacht leeftijd en nationaliteit) die een doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de Universiteit van Namen komen in aanmerking.

Aanvragen?
Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier door de kandidaat-doctorandus samen met een promotor verbonden aan de UHasselt  én een promotor verbonden aan de UNamur en conform het doctoraatsreglement. Aanvragen dienen gelijktijdig ingediend te worden bij zowel de UHasselt (BOF@uhasselt.be) als bij UNamur (secretariat.adre@unamur.be). Beide promotoren dienen hun CV bij de aanvraag te voegen.

Deadline?

• 1 maart – 17u00 (indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende werkdag om 17u00).
• april  –  mei: bespreking in de Onderzoeksraden van UHasselt en UNamur
• juni: bekendmaking van de selectie

Meer informatie?

 Nieuw?
Er zal vanaf 2020 gewerkt worden met een scorerooster voor de beoordeling van de aanvragen.