Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NIEUWE INITIATIEVEN

Het BOF-programma 'Nieuwe Initiatieven' voorziet financiering voor onderzoeksprojecten binnen de UHasselt

Wat?
Het programma Nieuwe Initiatieven (NI) financiert projecten voor een duur van vier jaar, waarop een mandaat van een predoctoraal onderzoeker in bursaalstatuut wordt toegekend. Het programma voorziet hierbij een beperkt werkingskrediet.
Om haar onderzoekers te stimuleren om te participeren in financieringsprogramma’s voor fundamenteel onderzoek, kiest de UHasselt ervoor het programma te linken aan het FWO-programma ‘reguliere onderzoeksprojecten’ (deadline 1 april). Enkel de projectvoorstellen die worden ingediend bij het FWO, komen in aanmerking voor UHasselt-financiering op het BOF-NI-programma.

Wie?

Het BOF-programma Nieuwe Initiatieven is toegankelijk voor alle onderzoeksgroepen van de UHasselt. De nieuwe BOF NI’s worden gekozen uit de lijst van de ingediende, maar niet gehonoreerde FWO-projecten. De promotor moet behoren tot het ZAP-kader (incl. ZAP-track) van de UHasselt. De copromotoren kunnen behoren tot het ZAP-kader, het kader van permanente postdoctorale navorsers of het integratiekader.
Elke promotor die op basis van bovenstaande criteria in aanmerking komt voor een Nieuw Initiatief zal bijkomend een beperkt aanvraagformulier ontvangen van de dienst Onderzoekscoördinatie, ter voorbereiding van de bespreking en selectie binnen de Onderzoeksraad.

Naast de reguliere FWO projectaanvragen komen ook de lead agency projecten met dezelfde deadline voor indiening (1 april) in aanmerking voor een BOF-Nieuw Initiatief.

Indienen?

 • 1 april om 17u00 bij FWO. Indien deze datum op een zaterdag of een zondag valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende maandag om 17u00.
 • 16 januari: indiening intern aanvraagformulier
 • Bespreking en selectie in OZR in maart in het jaar na indiening.
  • Februari: eerste discussie binnen de faculteiten door facultaire leden van de Onderzoeksraad
  • Maart: bespreking en selectie in de Onderzoeksraad van UHasselt
  • April: Selectie NI wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur
  • Oktober: Start van het mandaat

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Lieve Tulleneers
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen