Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RESERVEPROJECTEN

Wat?
Jaarlijks legt het BOF een reserve aan om, waar nodig, goedgekeurde maar slechts gedeeltelijk gefinancierde FWO-projecten te cofinancieren. Projectvoorstellen die worden ingediend bij het FWO, maar die het FWO slechts gedeeltelijk financiert, komen automatisch in aanmerking voor aanvullende UHasselt-financiering op het programma Reserveprojecten. 
Ook externe projecten ingediend bij een ander wetenschappelijk initiatief, die geen (volledige) financiering kregen, kunnen in aanmerking komen voor deze aanvullende financiering van het BOF. Deze aanvraag gebeurt niet automatisch, maar dient  te gebeuren bij de Onderzoeksraad.

Meer informatie?
UHasselt contactpersoon: Lieve Tulleneers
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen