Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STRUCTURELE FINANCIERING

Binnen het Bijzonder Onderzoeksfonds voorziet de Universiteit Hasselt structurele financiering voor haar zes onderzoeksinstituten.

Wat?
De structurele financiering voorzien binnen het BOF van de UHasselt is tweeledig:

  • Het BOF-programma ‘Structurele financiering instituten: projectfinanciering voor de werking van het instituut’ 
  • Het BOF-programma ‘Structurele financiering instituten: projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek’
    De succesvolle uitvoering van deze projecten draagt bij tot de onderzoeksdoelstellingen voor fundamenteel onderzoek die elk van de onderzoeksinstituten definieert in haar vijfjaarlijks Strategisch Plan. De middelen worden besteed aan doctoraatsbursalen en/of postdoctorale medewerkers.

Wie?
Dit programma is bedoeld voor de onderzoeksinstituten van de Universiteit Hasselt, die hiervoor om de 5 jaar uitgenodigd worden om een strategisch vijfjarenplan in te dienen.

Meer informatie?
UHasselt contactpersoon: Lieve Tulleneers
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen