Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UITGAANDE MOBILITEIT

Wat?
Het BOF-programma Korte verblijven financiert uitgaande internationale onderzoeksverblijven van onderzoekers voor korte periodes van 1 tot maximum 3 maanden.

Wie?
Dit programma is bedoeld voor postdoctorale onderzoekers, tenure-trackdocenten, en ZAP-leden. Het verblijf van de onderzoeker buiten de muren moet deel uitmaken van het wetenschappelijk onderzoek binnen zijn/haar onderzoeksgroep of -instituut.
Postdoctorale onderzoekers vragen dit krediet aan met een UHasselt promotor die behoort tot het ZAP.
Een aanvraag voor dit programma moet vergezeld zijn van een positief advies van de vakgroepraad. Aanvragen worden ingediend via het voorziene aanvraagformulier. De FWO-aanvraag maakt integraal deel uit van de BOF-aanvraag.

Deadline?
Aanvragen kunnen, afhankelijk van de beschikbare middelen, drie maal per jaar ingediend worden: 1 februari, 15 mei en 1 oktober. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende werkdag om 17u00.

Meer informatie?
UHasselt contactpersoon: Lieve Tulleneers
Intranet: BOF Interne richtlijnen