Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

COHESIEBELEID

Het cohesiebeleid is de strategie van de Europese Unie om te zorgen voor een harmonische ontwikkeling van de Europese Unie in haar geheel. Het is erop gericht om grote economische, sociale en territoriale ongelijkheden tussen de Europese regio’s te verkleinen.

De hoofddoelstelling van het cohesiebeleid 2014-2020 is investeren in banen en groei. Daarnaast beoogt het cohesiebeleid via investeringen Europese territoriale samenwerking te bevorderen.  Zo wil het cohesiebeleid bijdragen tot de realisatie van de Europa 2020-strategie van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Om deze doelstellingen te bereiken, krijgen de lidstaten ondersteuning via de Europese Structuur- en Investeringsfondsen: Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). Elke Europese regio heeft recht op steun vanuit het EFRO en het ESF. Alleen minder ontwikkelde regio’s krijgen ondersteuning vanuit het CF. België, als meer ontwikkelde regio, kan dus rekenen op steun vanuit het EFRO en het ESF. Vanuit het EFRO worden het EFRO-programma en de Interregprogramma’s gefinancierd. Vanuit het ESF wordt het ESF-programma gefinancierd. 

 

Doelen Type regio Fondsen

 

 

Investering in groei en banen

Minder ontwikkelde regio’s

EFRO
ESF
 
Overgangsregio’s Cohesiefonds
 
Meer ontwikkelde regio’s EFRO
ESF
 
Europese Territoriale samenwerking
 
  EFRO

 

Cohesiebeleid
EFRO-programma
Interregprogramma
ESF-programma