menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EFRO-PROGRAMMA

Wat?
Het EFRO-programma is één van de programma’s die gefinancierd wordt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Het EFRO-programma 2014-2020 richt zich op 5 prioriteitsassen:

1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
2. Versterken van concurrentievermogen van KMO’s
3. Stimuleren van de overgang naar koolstofarme economie
4. Duurzame stedelijke ontwikkeling
5. Technische bijstand

Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen. Alle info over lopende en afgesloten oproepen kan geraadpleegd worden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
EFRO-contactpersoon Provincie Limburg: Robert Daniëls (robert.daniels@limburg.be)