Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FWO-PROGRAMMA'S

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is het bekendste Vlaamse agentschap voor de financiering van fundamenteel onderzoek. Het FWO heeft verschillende beschikbare programma’s ter financiering van beloftevolle onderzoekers, onderzoeksprojecten, internationale mobiliteit, samenwerkingsverbanden. Alle wetenschappelijke disciplines komen daarbij in aanmerking. De toekenning van middelen gebeurt telkens op basis van een interuniversitaire competitie.

FWO-programma Deadline
Predoctorale mandaten februari*
Postdoctorale mandaten februari*
Onderzoeksprojecten april*
Krediet aan navorser april*
EOS 4 april
Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit 25 april 2017
Projecten strategisch basisonderzoek 19 mei 2017
Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek 15 september 2017
Odysseusprogramma  
Krediet kort verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet lang verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet deelname congres buitenland 3 maanden op voorhand 
Krediet deelname workshop/cursus buitenland 3 maanden op voorhand
Wetenschappelijke opdracht (Sabbatical Leave)

1 april
1 oktober

Middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur  

*Als deze datum in het weekend valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende maandag.