Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FWO-PROGRAMMA'S

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is het bekendste Vlaamse agentschap voor de financiering van fundamenteel onderzoek. Het FWO heeft verschillende beschikbare programma’s ter financiering van beloftevolle onderzoekers, onderzoeksprojecten, internationale mobiliteit, samenwerkingsverbanden. Alle wetenschappelijke disciplines komen daarbij in aanmerking. De toekenning van middelen gebeurt telkens op basis van een interuniversitaire competitie.

_Postdoctorale mandaten _

FWO-programma Deadline
Aspiranten fundamenteel onderzoek & strategisch basisonderzoek  1 maart*
Postdoctorale mandaten  1 december*
Junior en Senior Onderzoeksprojecten april*
EOS nieuwe oproep verwacht in 2021
Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit maart 2021
Projecten strategisch basisonderzoek 9 oktober 2020
Odysseusprogramma  
Krediet kort verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet lang verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet deelname congres buitenland 3 maanden op voorhand 
Krediet deelname workshop/cursus buitenland 3 maanden op voorhand
Wetenschappelijke opdracht (Sabbatical Leave)

1 april
1 oktober

Middelzware onderzoeksinfrastructuur  
Zware onderzoeksinfrastructuur  

*Als deze datum in het weekend valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende maandag.