Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ASPIRANTEN FUNDAMENTEEL ONDERZOEK (FO) & STRATEGISCH BASISONDERZOEK (SB)

Met een aspiranten mandaat kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat. Er zijn 2 types mandaten: aspiranten fundamenteel onderzoek en aspiranten strategisch basisonderzoek.

Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in. 

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen).

De ontvankelijksheidscriteria en de aanvraagprocedure zijn voor beide type mandaten dezelfde.

Wat?
Binnen dit mandaat, kunnen jonge afgestudeerden (masters) een doctoraat voorbereiden aan een Vlaamse universiteit. Het mandaat heeft een termijn van twee jaar, dat één keer hernieuwbaar is met twee jaar. Er wordt een maandelijks beursbedrag en een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage voorzien.

Wie?

Om in aanmerking te komen voor een mandaat, beschik je over volgend profiel:

  • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
  • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
  • Je beschikt op de uiterste indiendatum over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
  • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Merk op dat je maximaal twee keer voor een aspiranten mandaat kan postuleren.

 

Deadline?
De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart (17u). Als deze deadline in het weekend valt, dan zal de deadline verplaatst worden naar de eerstvolgende maandag.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt:  Annelies Stockmans

Of op de site van het FWO:

Extra ondersteuning?

Op donderdag 17 december 2020 werd een infosessie met betrekking tot de oproep 2021 georganiseerd aan de UHasselt. De slides van de infosessie vind je hier terug.

De dienst Onderzoekscoördinatie voorziet een ondersteuningstraject voor aanvragers die met een UHasselt promotor een aanvraag zullen indienen. Inschrijven voor dit ondersteuningstraject kan hier.