Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KREDIET VOOR DEELNAME AAN CONGRES IN HET BUITENLAND

Met het krediet voor deelname aan een buitenlandscongres steunt het FWO onderzoekers die wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland. Het FWO dekt de verplaatsingskosten.

Opgelet, indien je over een werkingstoelage beschikt, via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen reiskrediet aanvragen voor een congres in één van de lidstaten van de EER of Zwitserland.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Leen Lambrechts
Of op de site van het FWO