Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PREDOCTORALE MANDATEN

De predoctorale mandaten worden om jonge onderzoekers een kans te geven een doctoraat te behalen dat gebaseerd is op fundamenteel onderzoek.

Wat?
Binnen dit mandaat, kunnen jonge afgestudeerden (masters) een doctoraat voorbereiden aan een Vlaamse universiteit. De nadruk ligt op fundamenteel onderzoek. Het mandaat heeft een termijn van twee jaar, dat één keer hernieuwbaar is met twee jaar.

Wie?
Het mandaat is bedoeld voor jonge onderzoekers met de Belgische nationaliteit of met de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of Zwitserland.
De kandidaat is in bezit van een diploma van een Vlaamse universiteit of een officieel geregistreerde institutie voor hoger onderwijs. Kandidaten met een buitenlands diploma kunnen ook in aanmerking komen voor het mandaat onder speciale voorwaarden. Kandidaten komen enkel in aanmerking in de eerste vijf jaar na het verwerven van hun masterdiploma (geteld vanaf de eerste dag van het mandaat, 1 oktober). In het geval dat de kandidaat meerdere masterdiploma’s heeft, zijn er andere regels van toepassing.

Deadline?
De deadline voor het indienen van de aanvraag is elk jaar op 1 maart om 17 uur. Als deze deadline in het weekend valt, dan zal de deadline verplaatst worden naar de eerstvolgende maandag.

Meer informatie?
Deze predoctorale mandaten of aspirantschappen geven jonge onderzoekers de kans om een doctoraatsthesis rond fundamenteel onderzoek voor te bereiden. Contactpersoon UHasselt:  Nele Nivelle
Of op de site van het FWO