Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK


Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen.

Deadlines?

18 september 2020 (17u)

Deadline overdracht aanvraag-in-opmaak van promotor naar de hoofdinstelling (= hoofdaanvrager) via het e-loket van het FWO

Deze preliminaire aanmelding dient ten minste volgende informatie te bevatten:

1) de volledige samenstelling van het projectconsortium

2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatiedoelstellingen

3) keuze onderzoekstopic en thematisch SBO-expertpanel

4) de te wraken deskundigen (max. 3)

5 oktober 2020 (9u)

Deadline overdracht finale aanvraag van promotor naar de hoofdinstelling (= hoofdaanvrager)

Merk op: De finale indiening van de aanvraag naar het FWO gebeurt door de dienst onderzoekscoördinatie. Omdat er nog voldoende tijd moet zijn voor de dienst Onderzoekscoördinatie om de aanvragen te controleren voor transfer naar het FWO, wordt er een interne deadline opgelegd. Elke universiteit heeft zijn eigen interne deadline. De deadline van 5 oktober is dus alleen van toepassing voor de aanvragen waar UHasselt als hoofdaanvrager optreedt. Voor aanvragen waar een andere instelling als hoofdaanvrager optreedt, dient de interne deadline van de hoofdaanvrager gerespecteerd te worden.

9 oktober 2020 (17u)

Deadline overdracht finale aanvraag van hoofdinstelling naar het FWO

 

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: sbo@fwo.be
Op de site van het FWO

Extra ondersteuning?
Potentiële indieners kunnen een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Ze dienen hiertoe een kort abstract  (max. 1 A4) en een aantal data waarop dit overleg zou kunnen plaatsvinden te mailen naar SBO@fwo.be. De informatie die tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt verstrekt, dient worden geïnterpreteerd als niet-bindend advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Door de COVID-19 pandemie zijn verkennend gesprekken enkel mogelijk via videoconferentie

Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt
  • Indienen van de finale projectaanvraag