Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK


Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen.

Deadlines?

25 april 2017 (17u)

Deadline overdracht aanvraag-in-opmaak van promotor naar de hoofdinstelling (= hoofdaanvrager)

Deze preliminaire aanmelding dient ten minste volgende informatie te bevatten:

1) de volledige samenstelling van het projectconsortium

2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatiedoelstellingen

3) de te wraken deskundigen (max. 5)

15 mei 2017 (17u)

Deadline overdracht finale aanvraag van promotor naar de hoofdinstelling (= hoofdaanvrager)

Merk op: De finale indiening van de aanvraag naar het FWO gebeurt door de dienst onderzoekscoördinatie. Omdat er nog voldoende tijd moet zijn voor de dienst Onderzoekscoördinatie om de aanvragen te controleren voor transfer naar het FWO, wordt er een interne deadline opgelegd. Elke universiteit heeft zijn eigen interne deadline. De deadline van 15 mei is dus alleen van toepassing voor de aanvragen waar UHasselt als hoofdaanvrager optreedt. Voor aanvragen waar een andere instelling als hoofdaanvrager optreedt, dient de interne deadline van de hoofdaanvrager gerespecteerd te worden.

19 mei 2017 (17u)

Deadline overdracht finale aanvraag van hoofdinstelling naar het FWO

 

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: sbo@fwo.be
Op de site van het FWO

Extra ondersteuning?
Potentiële indieners kunnen steeds een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Een dergelijke bespreking vergt ongeveer 1 uur. Praktisch gebeurt dit via een e-mail aan sbo@fwo.be met een korte abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4 pagina). Indieners dienen tevens een aantal mogelijke data op te geven waarop dit verkennend gesprek voor hen op het FWO te Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Op 1 februari 2017 organiseerde de dienst Onderzoekscoördinatie een infosessie rond het SBO-programma. Hier werden de modaliteiten van de nieuwe oproep toegelicht. De presentatie over het SBO-programma kan u hier vinden. De presentatie over de ondersteuning van DOC kan u hier vinden.

Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je bovendien terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt