Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FED-TWIN

FED-tWIN is een nieuw federaal onderzoeksprogramma ter bevordering van de duurzame samenwerking tussen de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)* en de Belgische universiteiten, door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Het federaal wetenschapsbeleid BELSPO (Belgian Federal Science Policy Office) coördineert dit nieuwe federale subsidieprogramma, waarin duurzame onderzoeksprofielen (postdoc en ZAP) op lange termijn ondersteund worden. Dit zal altijd een samenwerking vormen tussen een FWI* én een universiteit. De onderzoeksprofielen worden uitgevoerd door onderzoekers met een doctoraat die halftijds in beide instellingen tewerkgesteld worden.

FED-tWIN bestaat uit 5 golven, gespreid over 7 jaar (2017-2023). Per golf worden 25 profielen gecreëerd. Dit levert in totaal 125 profielen op.  Het programma heeft bovendien een open einde. Nieuwe golven kunnen bij KB gecreëerd worden vanaf 2024.

Hieronder volgt een overzicht met de basiselementen voor deze nieuwe Fed-tWIN onderzoeksprofielen.

FED-tWIN

 

Profiel

wordt gezamenlijk gedefinieerd door de FWI en universiteit (10 FWIs* onder bevoegdheid van minister van wetenschapsbeleid en alle Belgische universiteiten). Men zet in op doorstroming van jong talent naar de FWIs (doctoraat behaald max. 12 jaar bij indiendatum van de kandidatuur).

Aanstelling

halftijds in de FWI, halftijds in de universiteit.

Procedure

De procedure voor de onderzoeksprofielen verloopt in drie stappen. Hieronder volgen de stappen chronologisch.

o   STAP 1: Definiëring van wetenschappelijk profielen door de FWI.

o   STAP 2: Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan alle Belgische universiteiten die hun interesse in één of meerdere van deze profielen kunnen tonen.

o   Stap 3: Finale definiëring van het profiel door de FWI en de door haar weerhouden universiteit.

- Peer review van alle ingediende profielen door internationale experten: beoordeling en rangschikking.

- Affichering van de geselecteerde profielen: vacatures voor medewerkers op postdoctoraal niveau worden hierna opengesteld

Aantal profielen

125, gespreid over 7 jaar (2017-2023). Per golf worden 25 profielen gecreëerd.

Kostprijs

forfaitair bedrag 125.000 € per jaar gedurende de eerste vijf jaren (personeelskost, max. 10% overhead, eventueel resterend bedrag mag aangewend worden voor onderzoeksactiviteiten)

o   Jaar 1-5 : volledig gesubsidieerd door de federale overheid (125.000 €/jaar)

o   Jaar 6-10 : 50% subsidie door federale overheid (62.500 €/jaar). Overige financiering ten laste van FWI (25%) en universiteit (25%)

o   Vanaf jaar 11 : financiering volledig ten laste van de FWI en universiteit

Meer informatie

Koninklijk Besluit over FED-tWIN

Persbericht Elke Sleurs, voormalig federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid

Contact voor meer informatie

Nele Nivelle

* De tien federale wetenschappelijk instellingen zijn : de Musea voor Schone Kunsten, de Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Instituut voor Natuurwetenschappen, het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, de Koninklijke Bibliotheek, het Algemeen Rijksarchief, de Sterrenwacht, het KMI en het Instituut voor Ruimte-aëronomie