Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

IUAP-PROGRAMMA

Via het programma ‘Interuniversitaire AttractiePolen’ (IUAP) doelt de federale overheid op het versterken van netwerken tussen de Vlaanderen en Wallonië.

Wat?
Dit federale programma beoogt netwerken van onderzoeksgroepen aan beide kanten van de taalgrens samen te brengen, hun kritische massa te verhogen en hun internationale positie te versterken.

Voor wie?
De IUAP-beurzen financieren netwerken bestaande uit minstens vier partners van drie verschillende instellingen. Uiteraard dienen beide landsdelen in elk netwerk vertegenwoordigd te zijn. Zulk een IUAP-netwerk krijgt financiering voor vijf jaar. Na evaluatie kan het netwerk eventueel opnieuw financiering krijgen.

IUAP fase VII
Op dit ogenblijk loopt fase VII van het IUAP programma voor de periode 2012-2017. De huidige fase telt 47 IUAP-netwerken, met 4 tot 11 Belgische onderzoeksteams per netwerk.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ann Peters
Of op de site van Belspo