Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HERCULESSTICHTING

Het herculesprogramma van de Herculesstichting stelt financiering ter beschikking voor onderzoeksinfrastructuur voor zowel fundamenteel als basisonderzoek. Het gaat hier over wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting ervan. De doelgroep van het Herculesprogramma zijn (hoofdzakelijk) Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Er zijn twee verschillende soorten financiering binnen het Herculesprogramma:

  • Hercules middelzware onderzoeksinfrastructuur: voor infrastructuur van ten minste € 150.000 en ten hoogste € 1.000.000 (inclusief BTW);
  • Hercules zware onderzoeksinfrastructuur: voor infrastructuur van meer dan € 1.000.000 (inclusief BTW).

De beoordeling en verdeling van de middelen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur is de bevoegdheid van de associaties. De oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur, net als het indienen van aanvragen en de beoordeling ervan, verloopt via de Herculesstichting zelf. De doelgroep voor zware onderzoeksinfrastructuur is uitgebreid met instellingen voor postinitieel onderwijs, derden,... .

De vijfde oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur (2015-2016) is op 2 maart 2015 gelanceerd. Omwille van inhoudelijke en budgettaire redenen is het voordelig dat de aanvraag uitgaat van een netwerk van aanvragers met gelijkaardige of met complementaire onderzoeksachtergrond.


Voor de middelzware onderzoeksinfrastructuur worden de bedragen over de associaties versleuteld volgens de Hercules-sleutel, waarin de BOF-sleutel en de IOF-sleutel gecombineerd zijn. De middelen voorzien voor 2015 en 2016 worden gezamenlijk ingezet in één oproep. Aangezien de AUHL de vierde oproep niet heeft geopend, worden de middelen van 2013 en 2014 voor de AUHL aan dit budget toegevoegd.

De oproep is op 2 maart geopend.  

Timing 5de oproep middelzware onderzoeksinfrastructuur binnen de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg (AUHL):

2 maart 2015         

Formele publicaties van de vijfde oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur door het associatiebestuur op verzoek van de Herculesstichting

12 maart 2015

Infosessie Herculesoproep

20 april 2015

Interne deadline voor het indienen van een intentieverklaring op bof@uhasselt.be

7 mei 2015

Bespreking intentieverklaringen door de Herculescommissie UHasselt (= Onderzoeksraad)

14 september

Indienen van de finale versie van het hiervoor beschikbaar gestelde elektronische aanvraagdossier op bof@uhasselt.be. Raadpleeg hiervoor de Handleiding gebruik Hercules e-form.  

20 september -
14 oktober 2015  

Intra-associatieoverleg en bi- en multilateraal overleg tussen de associaties om tot maximale samenwerking te komen.

oktober -december 2015     

Het associatiebestuur laat, conform de regeling vastgelegd in het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement, de ingediende aanvragen beoordelen.

25 januari 2016

Elke associatie dient een indicatieve lijst in met voor financiering voorgestelde aanvragen samen met, voor elke ingediende aanvraag, een korte motivering van de beslissing.  

25 februari 2016

Beslissing van de Raad van Bestuur van de Herculesstichting.
Bijkomende informatie

Aanvraagdocumenten

 

De vijfde oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur is op 2 maart 2015 gelanceerd door de Herculesstichting. Hierin worden de middelen voor 2015 en 2016 gecombineerd.

Wat?
Zware onderzoeksinfrastructuur met een financieringskost van minimum 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbare deel van de BTW).

Wie?
Voor zware onderzoeksinfrastructuur kunnen aanvragen worden ingediend door:

  1. Eén of meer onderzoeksgroepen van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum (Flanders Make, iMinds, IMEC, VIB en VITO) of een instelling van postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde en Vlerick Leuven Gent Management School, Antwerp Management School);
  2. Een samenwerkingsverband tussen voornoemde instanties;
  3. Een samenwerkingsverband tussen ten minste één van de voornoemde instanties en één of meer derden.


Indiening?
De aanvrage voor de oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur worden rechtstreeks ingediend bij de Herculesstichting via het voorzien e-form.  Raadpleeg hiervoor de Handleiding gebruik e-form.

Indien u een aanvraag voor zware onderzoeksinfrastructuur wenst in te dienen, gelieve steeds contact op te nemen met de dienst Onderzoekscoördinatie voor ondersteuning.


Meer informatie?