Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HORIZON 2020

De Europese Commissie blijft haar onderzoeksambities kracht bijzetten. Onder meer door onderzoek en innovatie wil de Commissie de groei en werkgelegenheid in Europa blijven stimuleren. Horizon 2020 is het nieuwe Europese programma dat Europese onderzoek- en innovatiefinanciering bundelt. Hierin is ruimte voor basisonderzoek, mobiliteit, loopbaanontwikkeling en samenwerking tussen de industrie en de academische wereld. Horizon 2020 is de opvolger van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7) en kent een looptijd van 2014 tot 2020. Het voorziene budget bedraagt 74,5 miljard euro. 
Meer informatie over Horizon2020, de werkprogramma's, factsheets en andere nuttige documenten vind je terug op het intranet van de dienst Onderzoekscoördinatie.

Horizon2020 is gestructureerd in onderstaande drie pijlers: ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’, waaronder verschillende programma’s en financieringsoproepen bestaan.

 

 


Binnen het luik ‘Excellent Science’ wil Europa investeren in toponderzoek. Een stevige basis van onderzoek op wereldniveau moet het Europese concurrentievermogen op lange termijn veilig stellen.  De vier programma's (en bijhorende oproepen) onder deze pijler moeten onderzoekstalent aantrekken en toegang verlenen tot beschikbaren onderzoeksinfrastructuur. De programma’s staan open voor alle onderzoeksdomeinen en zijn toegankelijk voor individuele onderzoekers of voor onderzoeksteams.

Meer info over de pijler 'Excellent Science' vind je ook op de website van de Europese Commissie.

Call Deadline*
ERC Starting Grant december 
ERC Consolidator Grant februari
ERC Advanced Grant september 
ERC Proof of Concept Grants april
september
MSCA Initial Training Networks januari
MSCA Individual Fellowships september
FET-Open (Future and Emerging Technologies)  
ESFRI  

 * Voor de exacte deadlines, verwijzen we graag door naar het Overzicht Calls 2017.

 

Europa moet een aantrekkelijke plaats blijven om te investeren in onderzoek en innovatie. ‘Industrial Leadership’ is gericht op industrie en innovatie en biedt veel mogelijkheden voor toegepast onderzoek. Met deze pijler investeert Europa in belangrijke industriële technologieën (Key Enabling Technologies (KET’s)) en wil zo de deelname van Europese bedrijven in onderzoek en innovatie verhogen.
Europa definieerde onderstaande 6 technologieën als Key enabling Technologies:

 • Nanotechnology
 • Advanced marerials
 • Biotechnology
 • Advanced Manufacturing and processing
 • Micro- and nanoelectronics
 • photonics

Meer info over de pijler 'Industrail leadership' vind je ook op de website van de Europese Commissie

 

 

De Europese Commissie wil maatschappelijke uitdagingen aanpakken en oplossingen aanbieden waar Europa vandaag mee geconfronteerd wordt. De pijler ‘Societal Challenges’ brengt middelen en kennis uit verschillende disciplines en van verschillende technologieën samen en steunt met andere woorden op multidisciplinair onderzoek en samenwerkingsprojecten.
De maatschappelijke uitdagingen waar deze pijler op focust zijn:

 • Health, demographic change and wellbeing;
 • Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy;
 • Secure, clean and efficient energy;
 • Smart, green and integrated transport;
 • Inclusive, innovative and reflective societies;
 • Climate action, resource efficiency and raw materials
 • Secure societies.

Meer info over de pijler 'Societal Challenges' vind je ook op de website van de Europese Commissie.