Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HORIZON2020

Horizon 2020 is het nieuwe EU-programma voor de financiering van onderzoek en innovatie in de periode 2014-2020. Via dit programma zullen middelen ter beschikking worden gesteld van onderzoeksinstellingen, universiteiten en innoverende ondernemingen.

Horizon 2020 wordt gekenmerkt door een duidelijke focus op innovatie, een uitdaging-gebaseerde benadering. Het is opgebouwd volgens volgende drie pijlers. :

- Industrial Leadership
- Societal Challenges
- Excellent Science

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

Figuur overzicht 3 pijlers met programma