Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BAEKELAND-MANDATEN

Wat?
Baekeland-mandaten zijn gericht op het ondersteunen van doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn projecten die toegekend worden aan een samenwerking tussen een Vlaams bedrijf en een Vlaamse universiteit of kennisinstelling. De projecten beogen doctoraatswaardig onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Het project voorziet in financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie tot één specifieke werknemer.

Bij een Baekeland-mandaat zijn minimaal 5 partijen betrokken:

 • Het VLAIO dat het mandaat toekent en een subsidie van 50 tot 80% van de aanvaarde projectbegroting verleent (o.a. afhankelijk van de grootte van het aanvragend bedrijf)
 • Het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager,  een industriële promotor aanduidt en instaat voor de cofinanciering.
 • De mandataris, die tewerkgesteld is bij het bedrijf of de kennisinstelling.
 • De kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is.
 • De promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een universiteit.
  Het onderzoek kan zowel in de kennisinstelling als in het bedrijf plaatsvinden. Een mandaat duurt in principe 4 jaar met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. Deeltijdse bezetting is mogelijk met een minimum van een halftijdse bezetting.

Voor wie?
Baekeland-mandaten staan open voor alle kandidaten die door de betrokken onderwijsinstelling toegelaten worden tot een doctoraatsstudie. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle toegelaten diploma’s. Een kandidaat- mandataris die een Baekeland-mandaat wenst aan te vragen dient in de eerste plaats een samenwerking met een bedrijf en een universitaire promotor uit te werken. De aanvraag zal ingediend worden door het bedrijf. Alle bedrijven met een exploitatie-vestiging in het Vlaamse gewest kunnen een aanvraag indienen. De mandataris kan een werknemer zijn van het bedrijf of werknemer van de kennisinstelling.

Deadline?
Er zijn jaarlijks twee deadlines voor het indienen van aanvragen: eind maart en begin september. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 24 maart 2020 (12 uur).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon VLAIO:  Els Tourwé (Baekeland-IM@vlaio.be)
Of op de site van het VLAIO

Extra ondersteuning?


Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, indieningsprocedure,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt

De dienst Onderzoekscoördinatie heeft tevens het mandaat om de aanvraag voor UHasselt finaal in te dienen.