Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INNOVATIEMANDATEN

Wat?
De innovatiemandaten van het VLAIO zijn bedoeld voor postdoctorale onderzoekers die hun onderzoeksresultaten willen valoriseren naar de bedrijfswereld. Met deze postdoctorale innovatiemandaten kunnen gevorderde wetenschappers samenwerken met een bestaand bedrijf of kan er gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

Er zijn 2 types van innovatiemandaten:

1) De innovatiemandaten ter voorbereiding van de oprichting van een spin-off  bedrijf (spin-off mandaat) worden 100% gefinancierd door het VLAIO gedurende maximaal 2 jaar. Het mandaat stopt op het moment dat de spin-off opgericht wordt.

2) De innovatiemandaten waarbij samengewerkt wordt met bestaande bedrijven kunnen uit 2 fasen bestaan:

  • Een eerste onderzoeksfase (fase 1) kan nodig zijn om de toepasbaarheid van de wetenschappelijke resultaten in een bedrijfscontext te beoordelen. Deze fase kan maximaal 12 maanden duren en de universiteit/kennisinstelling wordt hiervoor 100% gesteund door het VLAIO. In geval van succes wordt deze fase gevolgd door de tweede fase, een transfer van resultaten. 
  • In deze tweede fase van maximaal 24 maanden treedt een bedrijf op als industriële promotor, staat het in voor de strategische oriëntatie van het onderzoek en gaat het over tot cofinanciering. Het is ook mogelijk om onmiddellijk te starten met fase 2. Voor mandaten in de tweede fase bedraagt het basissteunpercentage door het VLAIO 50%. Afhankelijk van de grootte van de ondernemingen of indien er samenwerking is tussen verschillende ondernemingen kan het basissteunpercentage verhoogd worden (tot maximaal 80%).

Bij indiening van de aanvraag moet duidelijk zijn voor welk type mandaat men gekozen heeft. Voor de verschillende types mandaten zijn er verschillende aanvraagformulieren beschikbaar.

Voor wie?
De regeling staat open voor alle doctorandi, ongeacht de nationaliteit, studierichting, wetenschappelijke discipline. Als industriële promotor kunnen alle ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest optreden. Voor spin-off mandaten moet de oprichting van een bedrijf in Vlaanderen voorzien worden.

Deadline?
Er zijn jaarlijks twee deadlines voor het indienen van aanvragen: eind maart en begin september. De eerstvolgende datum voor het indienen van aanvragen is 24 maart 2020 (12 uur).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon VLAIO:  Els Tourwé (Baekeland-IM@vlaio.be)
Of op de site van het VLAIO

Extra ondersteuning?
Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, indieningsprocedure,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt

De dienst Onderzoekscoördinatie heeft tevens het mandaat om de aanvraag voor UHasselt finaal in te dienen.