Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TETRA

 

Wat?
Het TETRA programma richt zich tot Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs, meer bepaald hogescholen en universiteiten die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zij voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die beschikbare (academische) kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van een ruime groep ondernemingen (kmo's) en/of social profit organisaties of die voor hen nieuwe marktopportuniteiten betekenen.
Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden, helpt TETRA Vlaamse ondernemingen en social profit organisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om te innoveren. Via de integratie van de TETRA-projecten in het eigen onderwijsaanbod wordt ook hier geïnnoveerd. Via deze weg wordt bovendien voorzien in de nodige competenties bij de uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt.

Wie?
Enkel hogescholen en universitaire groepen uit een geïntegreerde opleiding in de universiteit kunnen optreden als hoofdpromotor voor TETRA indieningen. Overige universitaire groepen kunnen hierdoor enkel als co-promotor betrokken zijn bij TETRA-projecten.

Deadline?
Er is jaarlijks één deadline voor het indienen van aanvragen. 
De kenmerken en modaliteiten van het TETRA zijn beschreven in de handleiding TETRA. Er is een template voor de opmaak van een TETRA-projectaanvraag voorzien en ook een template voor de opmaak van een projectbegroting.

Meer informatie?
Meer informatie over TETRA kan u bekomen via de website van het VLAIO.

Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon IWT: Stephane Faignet (tetra@vlaio.be)

Extra ondersteuning?
Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt
  • Ondertekening van de intentieverklaring door de rector

Internationale samenwerking?
Het VLAIO is partner in CORNET (Collective Research NETwork). CORNET bevordert internationale netwerking en samenwerking rond collectief onderzoek. Binnen CORNET zijn er geregeld (meestal twee oproepen per jaar), deze worden gepubliceerd op de website  van CORNET.

Vlaamse partners kunnen met een TETRA-project of met een VIS-CO project deelnemen in CORNET. Om deel te nemen zijn er minstens 2 partners uit de deelnemende landen vereist. Zowel de internationale aanvraag ‘CORNET’ en een Vlaams addendum, die de elementen bevat die noodzakelijk zijn voor het bepalen van het nut en de toegevoegde waarde voor Vlaanderen, dienen ingevuld te worden. Aanvragen binnen CORNET doorlopen een andere evaluatieprocedure dan aanvragen binnen TETRA, maar de kwaliteitsvereisten zijn vergelijkbaar.