Logo UHasselt

menu

Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2017


CV Ahmed Elghazouli

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CV AHMED ELGHAZOULI

Ahmed Y. Elghazouli behaalde een ingenieursdiploma in 1984 aan de Ain Shams University in Cairo (Egypte) en vervolgens in 1992 een doctoraat aan het Imperial College London, na tevens vier jaar ervaring als ontwerpingenieur in het studiebureau Bylander-Waddell Partnership.  Aansluitend werd hij docent aan de Universiteit van Edinburgh. In 1996 keerde hij terug naar Imperial College London waar hij sinds 2009 de positie van gewoon hoogleraar bekleedt.  Naast structurele analyse doceert hij voornamelijk het ontwerp van staal- en samengestelde staal-betonconstructies.  In 2002 ontving hij een “Award for excellence in teaching” van Imperial College.

Naast een uitmuntend lesgever is Ahmed Y. Elghazouli ook een toponderzoeker. Zijn belangrijkste onderzoeksdomein is het gedrag en ontwerp van constructies onder extreme omstandigheden (brand, explosies, aardbevingen ...) door middel van grootschalige experimentele studies. Hij is auteur van meer dan 100 artikels en hoofdstukken van boeken, naast talrijke publicaties in technische rapporten en conference proceedings. Hij was promotor van dertig doctoraten en postdocs  en is betrokken bij meerdere Britse en Europese onderzoeksprojecten.

Sinds 2003 leidt hij de afdeling "Structures" van het Imperial College London, die momenteel 15 professoren en 60 onderzoekers. Dit vlaggenschip van de ingenieursfaculteit van Imperial College ontving verwierf recent een budget van £ 14 miljoen voor een belangrijke uitbreiding van de faciliteiten.

Naast zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten houdt Ahmed Y. Elghazouli voortdurend een sterke band met de ingenieurspraktijk.  Naast zijn ervaring als ontwerpingenieur in een studiebureau,  waar hij heeft bijgedragen aan het ontwerp en de controle van de uitvoering van tal van structuren (ziekenhuizen, ambassades...), is hij sinds zijn overstap naar de academische wereld voortdurend actief als adviseur bij grote projecten en in samenwerking met een aantal grote bedrijven zoals Arup, Atkins, Shell of Corus (bijv. in het kader van het ontwerp van de infrastructuur voor de Olympische Spelen in Londen, de luchthaven van Heathrow en torengebouwen in Shanghai of Kuwait City). Hij vertegenwoordigt ook Groot-Brittannië in verschillende normalisatiecommissies op internationaal niveau.

-----------------------------------------------------------------------

Ahmed Y. Elghazouli obtained an engineering degree in 1984 at the Ain Shams University in Cairo (Egypt) and a PhD at Imperial College London in 1992. During this period, he was also active for four years as a design engineer in the engineering consultancy Bylander-Waddell Partnership.  Subsequently he became lecturer at the University of Edinburgh. In 1996 he returned to Imperial College London, where he holds the position of full professor since 2009. In addition to structural analysis, he teaches mainly the design of steel and composite steel-concrete structures. In 2002 he received an "Award for Excellence in Teaching" of Imperial College.

Besides an outstanding teacher, Ahmed Y. Elghazouli is also a top researcher. His most important field of research is the behaviour and design of constructions under extreme conditions (fire, explosion, earthquake, ...) by means of large scale experimental studies. He has authored more than 100 articles and book chapters, in addition to numerous publications in technical reports and conference proceedings. He was promoter of thirty PhDs and postdocs and is involved in several British and European research projects.

Since 2003, he leads the department "Structures" at Imperial College London (at present 15 professors and 60 researchers). This flagship of the engineering faculty at Imperial College recently acquired a budget of £ 14 million for a major expansion of the facilities.

In addition to his teaching and research activities Ahmed Y. Elghazouli constantly keeps strong ties with the engineering practice. In addition to his experience as a design engineer, contributing to the design and monitoring of the implementation of numerous structures (hospitals, embassies ...), he is as an academic, constantly active as a consultant to major projects and in cooperation with a number of large companies such as Arup, Atkins, Shell and Corus (eg. in the context of the design of the infrastructure for the Olympic Games in London, Heathrow airport and tower buildings in Shanghai and Kuwait City). He also represented Great Britain in various standardization committees at international level.