Logo UHasselt

menu

Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2018


Programma 26/04  - Abstract

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA 26/04 - ABSTRACT

Inaugurale lezing

Robotisering in distributiecentra: State of the art en onderzoeksopportuniteiten

Robots worden in steeds toenemende mate gebruikt in distributiecentra. Robotisering vereist weinig ruimte, biedt flexibiliteit in het omgaan met een variërende vraag en kan 24/7 werken. Deze eigenschappen maken robots uitermate geschikt voor het vervullen van e-commerce orders. Managers kunnen kiezen uit verschillende competitieve robottechnieken om te voldoen aan de klantorders. In mijn bespreking zal ik een overzicht geven van nieuwe en huidige geautomatiseerde order picking methodes en systemen, zoals shuttle-based storage and retrieval systemen en mobiele robotsystemen, alsook een vergelijking maken tussen de systemen op gebied van gebruik en toepassing. De order picking systemen kunnen geanalyseerd worden op basis van prestatie. Modellen kunnen gebruikt worden om de optimale grootte van systemen te bepalen op gebied van kosten, doorlooptijd en reactietijd. De modellen kunnen daarenboven gebruikt worden om de meest populaire robottechnieken te vergelijken met elkaar.

Programma

Start 17.00 uur
Welkom door prof. dr. Piet Pauwels, decaan van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (UHasselt)  
Inaugurale lezing : “Robotisering in distributiecentra: State of the art en onderzoeksopportuniteiten”
Receptie

-----------------------------------------------------------------------

Inaugural lecture

Warehouse robotization: State of the art and research opportunities

Robotic handling systems are increasingly applied in distribution centers. They require little space, provide flexibility in managing varying demand requirements, and are able to work 24/7. This makes them particularly fit for e-commerce fulfilment operations. Managers can select from different competitive robotic techniques to fulfil the customer orders. In my talk, I will give an overview of new and current automated order picking methods and systems, such as the shuttle-based storage and retrieval systems, shuttle-based compact storage systems, and robotic mobile fulfilment systems, and compare them for use and fit. The order picking systems can be analyzed for performance and models can be used to optimally size systems for costs, throughput, and response time. The models can also be used to compare the most popular robotic techniques.

Program

Start 5 p.m.
Welcome by prof. dr. Piet Pauwels, dean of the faculty of Business Economics (Hasselt University) 
Inaugural lecture : “Warehouse robotization: State of the art and research opportunities”
Reception